Malin Frenning
Malin Frenning ska vända upphandling till de bättre. Foto: Fredrik Persson.

Nu ska det bli bättre i Stockholm

Stockholms läns landstings upphandlingar ska bli bättre. Till den nya landstingsdirektörens uppdrag hör att se över förutsättningarna för samordning och centralisering av upphandlingsverksamheten.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Stockholms läns landsting har kritiserats för flera stora upphandlingar. Färdtjänsten, skärgårdstrafiken och Nya Karolinska i Solna hör hit. Liksom det uppmärksammade så kallade strumpavtalet med Onemed.

Hos Konkurrensverket och domstolarna har landstinget varit något av en följetong med en lång rad ifrågasatta upphandlingar. Över 17 miljoner kronor har dömts ut i upphandlingsskadeavgifter – samtidigt som fler upphandlingar skärskådas av övervakande myndighet.

När Konkurrensverket i oktober skickade ännu ett ärende, felaktigt förlängda avtal inom urologisk och reumatologisk spcialistsjukvård, till förvaltningsrätten poängterade generaldirektör Dan Sjöström:

– Det är viktigt att Stockholms läns landsting skyndsamt tar fram och genomför en plan för att undvika ytterligare överträdelser av upphandlingslagarna.

Nu reagerar det moderata finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl genom att bekräfta att ansvaret är hans. Den nya landstingsdirektören Malin Frenning, som tillträdde vid månadsskiftet, får i uppdrag att se till att reglerna följs.

Torbjörn Rosdahls mål är att landstinget ska bli väsentligt bättre på upphandling:

– Vi ska följa regelverket och se till att allting görs rätt från början.

I Malin Frennings uppdrag ingår att säkerställa att alla verksamheter följer riktlinjerna. Uppföljning och översyn ingår också i sexpunktsprogrammet – liksom att undersöka förutsättningarna för samordning och centralisering av upphandlingsverksamheten.

Själv kommer Torbjörn Rosdahl att lämna sina politiska uppdrag inom Stockholms läns landsting, vilket han meddelade i september. I samband med detta avgår han också som ordförande för landstingsstyrelsen.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *