Mäklare frodas i väntan på ny lag

Fler och fler konsulttimmar upphandlas via mäklare. Den försenade upphandlingslagstiftningen fördröjer dessvärre även de råd som så väl behövs kring denna typ av mellanhandsköp.

Allt fler offentliga aktörer styr inköpen av konsulttjänster via mellanhänder. Enligt marknadskonsultföretaget Doublecheck omsatte denna relativt nya bransch 3,3 miljarder kronor inklusive moms under fjolåret. Det är en ökning på 67 procent jämfört med 2014 då bruttoaffärsvärdet var två miljarder kronor.

– Generellt kan sägas att denna typ av bransch, konsultmäklare, är den enskilda bransch som utvecklats mest mellan våra senaste insamlingar av offentlig affärsinformation, säger Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig verksamhet och grundare av Doublecheck.

Eftersom trenden på denna marknad är så tydlig beslutade Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten i fjol att tillsammans utreda vilka regler som bör gälla vid mellanhandsköp.

Enligt ursprungsplanen skulle projektet avrapporteras nu under våren. Fast så blir det inte. Redovisningen fördröjs med hänvisning till den försenade nya upphandlingslagstiftningen:

– Slutleverans av projektet kommer att ske i anslutning till att de nya lagarna träder i kraft, bekräftar Sofia Klingensjö, föredragande vid Konkurrensverkets enhet för upphandlingstillsyn.

Håller regeringens tidplan innebär det till årsskiftet 2016/2017.

Största konsultmäklaren är Zerochaos. Totalt skapade denna koncern under fjolåret en affärsomsättning om 2,2 miljarder kronor (eftersom Doublechecks siffror inkluderar moms är nettosiffran cirka 1,8 miljarder kronor). Zerochaos är den tolfte största leverantören till offentlig sektor enligt Doublecheck.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *