Karlstad CCC
Gynnad konferensanläggning. Foto: Martin S Götenstedt.

Karlstad valde fritt trots ramavtal

Det är inte tillåtet att fritt välja leverantör när det finns ett ramavtal. Karlstads kommun kritiseras därför av Konkurrensverket för felaktiga konferenstjänstköp.

Konkurrensverket anmärker på Karlstads kommuns sätt att köpa konferenstjänster. Som Inköpsrådet tidigare kunnat berätta har Konkurrenskommissionen uppmärksammat att kommunen gynnat Visit Karlstad som driver kongress- och , kulturanläggningen Karlstad CCC.

Karlstad kommun har upphandlat och träffat ramavtal med fler olika leverantörer av konferenstjänster. Så långt allt väl. Det är i steget därefter, vid avropen, som det brustit.

Fördelningsnyckeln ger kommunen möjlighet till fritt val bland antagna leverantörer. Det har gjort att Visit Karlstad gynnats på andra entreprenörers bekostnad trots att företaget varken varit rangordnad etta för en- eller flerdagskonferenser.

– Det är inte tillåtet att fritt välja leverantör när det finns ett ramavtal, slår Dan Sjöblom, generaldirektör för Konkurrensverket, fast.

Han poängterar att principerna om likabehandling och öppenhet ska gälla:

– Det måste vara tydligt och transparent när en upphandlande myndighet väljer leverantör.

När Inköpsrådet först skrev om saken var förklaringen från Karlstads horisont att ”det är jobbigt att göra rätt”. När Konkurrensverket nu upprepar den näringslivsanknutna expertgruppens kritik tar kommunen till sig av den.

En ny upphandling av konferenstjänster utlovas – där det dessutom framgår hur avrop ska ske. Fast tänkt avtalsstart är inte förrän till våren år 2018.

– Det är bra att vår tillsyn leder till att fler följer reglerna, summerar Dan Sjöblom.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *