Halva priset för Eceneas konsulter

Ecenea vinner konsultjobb på Upphandlingsmyndigheten med ett utvärderingspris som sticker ut. Tricket är att räkna extremsnålt på tiden som upphandlingsprocessens olika moment tar att genomföra.

Upphandlingsmyndigheten behöver då och då anlita upphandlingskonsulter och Ecenea kammar hem prestigeupphandlingen. Till en uppseendeväckande låg kostnad.

Ecenea rankas etta med ett utvärderingspris på 82 080 kronor, ungefär hälften av vad tvåan Zian vill ha (161 090 kronor). Colligio placerar sig som trea med 182 160 kronor.

Inget konstigt med timpriset, 1 080 kronor. Det är löftet om vad som kan hinnas med på den timmen som sticker ut.

Utvärderingspriset bygger på anbudsgivarnas tidsuppskattningar av typuppdrag plus rådgivning. Även Upphandlingsmyndigheten ansåg att Ecenea räknat offensivt – och krävde svar på varför det skilde sig så markant från konkurrerande bud.

Av svaret framgår att Ecenea tycker att myndighetens uppdragsbeskrivning i förfrågningsunderlaget är knapphändig. Samtidigt kan man knappast anklaga företaget för att ta höjd för de problem som kan uppstå.

Uppstartmötet, att hålla ett möte och ta fram en projektplan, bör enligt företaget kunna genomföras på maximalt en timme. Behovsidentifiering av en enkel standardiserad tjänst, i detta fall en webbsida, sägs vara möjlig att raska av på mindre än två timmar.

Annonsering går snabbt – en timme är i överkant. Svar på frågor tar i snitt en kvart. Prövning och utvärdering av fem anbud översätts till fem timmars arbete. Och så vidare.

Daniel Lindgren är upphandlingskonsult på Ecenea och ansvarig för anbudet. Han trodde inte att man skulle vinna upphandlingen eftersom bedömningen var att någon annan sannolikt skulle våga krypa ner mer i antal timmar.

Han beskriver utvärderingsmodellen som olycklig:

– Tyvärr kan vi som anbudsgivare bara agera utifrån den spelplan som den upphandlande myndigheten tillhandahåller genom att sätta sina krav och välja utvärderingsmodell.

Daniel Lindgren säger att Ecenea ofta ställer frågor under anbudstiden och uppmanar myndigheten att ändra i sin kravställning. Tyvärr blir man sällan hörsammade.

– När vi själva föreläser om utvärderingsmodeller är vi noga med rekommendera att undvika modeller som kan få denna typ av konsekvens.

Konkurrensen och prispressen bland upphandlingskonsulter är hård. Nyligen kunde Inköpsrådet berätta om att Stockholms stad fått konsulttjänster för under 700 kronor i timmen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *