Håller ögonen på Affärsconcept

Flera kommuner och landsting direktupphandlar Affärsconcept med motiveringen att de deläger konsultbolaget. Konkurrensverket har uppmärksammat beteendet.

Att kommuner och landsting utan föregående upphandling köper tjänster av Affärsconcept verkar vara vanligt. Inköpsrådet har tidigare berättat om hur Värmdö direktupphandlat med motiveringen att delägandet av SKL Kommentus gör Affärsconcept till en intern resurs.

Nu visar det sig att även Folktandvården i Stockholms län gett Affärsconcept en gräddfil, med risk för snedvridning av marknaden för upphandlingskonsulttjänster.

Folktandvården har under fjolåret tagit hjälp vid olika upphandlingar. De sammanlagt 13 fakturorna från Affärsconcept uppgår till cirka 640 000 kronor.

Inköpen har inte föregåtts av offentlig upphandling, utan skett i form av en direktupphandling. Det förklarar av ekonomienheten med att Affärsconcept tillhör SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och därmed får användas av kommuner och landsting.

Som ägandet av SKL Kommentus, moderbolag till Affärsconcept och SKL Kommentus Inköpscentral, är organiserat uppfyller ingen kommun på egen hand kontrollkriteriet.

SKL Kommentus ägs till 98 procent av SKL Företag som har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som ägare. De resterande två procenten är spridda på 256 kommuner och landsting. SKL Kommentus kontrollerar samtliga aktier i Affärsconcept.

Frågan är därmed om det då går att hävda undantag. Ann Fryksdahl är chef för enheten för upphandlingstillsyn vid Konkurrensverket:

– Vi har uppmärksammat att det finns en intressant juridisk fråga i detta, men har i dagsläget inget ärende prioriterat.

Kan du utveckla er syn på hur dessa direktupphandlingar motiverats?

– Jag vill inte göra det eftersom vi inte utrett frågan närmare inom ramen för ett ärende, säger hon och berättar att verket följer utvecklingen.

Även Nacka kommun har gynnat Affärsconcept vid förlängning av ett konsultuppdrag som gick långt över brytgränsen för direktupphandling.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

4 reaktioner på ”Håller ögonen på Affärsconcept

 1. Kammarrätten Mål nr 8459-12

  Utdrag ur domen:

  Av utredningen framgår att kommunerna tillsammans äger, genom SKL Kommentus AB, endast en mindre del av aktierna i SKI. Resterande del av aktierna ägs varken direkt eller indirekt av kommuner eller landsting ensamma eller tillsammans. Kommuner eller landsting förfogar inte heller på annat sätt, varken direkt eller indirekt, över mer än hälften av rösterna i SKI. Kommuner eller landsting utövar således inte något sådant rättsligt bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 3 § andra stycket 1 OSL i SKI.

  Det framgår vidare att kommuner och landsting inte har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för SKI. Någon sådan rätt föreligger inte heller genom indirekt ägande. Därmed utövar kommuner eller landsting inte heller något sådant rättsligt bestämmande inflytande som avses i 2 kap. 3 § andra stycket 2 OSL i SKI.

  Sammanfattningsvis utövar kommuner eller landsting inte ett sådant rättsligt bestämmande inflytande i SKI att vad som gäller i fråga om rätt att ta del av allmänna handlingar enligt 2 kap. TF också ska gälla hos bolaget. SKI är därmed inte heller att jämställa med myndigheter vid tillämpning av OSL.

  SKI finns inte heller med bland de organ för vilka det i 2 kap. 4 § OSL särskilt föreskrivs att TF:s regler om handlingsoffentlighet ska gälla.

  Denna bedömning av kammarrätten borde väl också innebära att kommuner och landsting inte kan avropa upphandlingskonsulter av SKL utan att följa LOU?

  Eller?

 2. Jodå. Så länge de inte begränsar eller negativt påverkar konkurrensen. Det får tex inte vara verksamhet som är subventionerad av skattepengar som i sin tur konkurrerar med privat marknad.

  Men däremot skriver kammarrätten att SKL inte omfattas av Teckal-undantaget, även om domen inte specifikt handlar om det. Och därmed skall det också upphandlas enligt LOU.

 3. Håller med om att det ska upphandlas.
  Dock är ägaren till Affärsconcept sådan att det finns en mindre risk för bristande finansiell ställning med därtill hörande risker så där håller jag inte med.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *