Karin Ernlund
Karin Ernlund vill se korrekta direktupphandlingar. Foto: Joanna Pelirocha.

Direktupphandlingarna fungerar uselt

Allianspartierna i Stockholms stad går till bred attack mot styrets bristande rutiner för direktupphandling. Kritikerna vill utvidga den granskning av fyra förvaltningar som kommunens revisionskontor gjort.


Stockholms stad brister i rutinerna för direktupphandlingar. Alliansen i Stockholms stad anser att det är allvarligt, bland annat eftersom huvudstadens småföretagare missgynnas.

Revisionskontoret har granskat fyra förvaltningar under sju månader. Rapporten visar att nämnderna behöver stärka den interna kontrollen av att direktupphandlingar genomförs enligt stadens riktlinjer och lagen om offentlig upphandling.

Dessutom bör dokumentationen förbättras och seriositetskontroll av anlitade leverantörer genomföras. Otydlighet i riktlinjerna har skapat förvirring i organisationerna, men intentionerna i riktlinjerna är att man ska vända sig till minst tre leverantörer. Att endast vända sig till en leverantör får enligt revisorerna ske endast i undantagsfall.

– Att bestämmelserna för direktupphandling inte följs missgynnar framförallt stadens småföretagare som inte släpps in eller ges chansen på ett korrekt sätt, menar Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet.

Anna König Jerlmyr, moderat gruppledare och oppositionsborgarråd, säger att den socialdemokratiskt ledda majoriteten inte förmår att ta ansvar för rutiner som ska följas:

– Stockholms stad har kommunfullmäktigebeslut på program för upphandling och inköp och revisionskontorets granskning säger i klartext att detta inte följs.

Partierna oroas för att problemet är mer spritt än endast till fyra förvaltningar som granskats. Önskemålet är nu att revisionskontoret ska ges i uppdrag att granska stadens övriga nämnder för att få en heltäckande bild.

– Staden genomför varje år upphandlingar för miljardbelopp av skattebetalarnas pengar. Vi ser nu hur majoriteten slarvar med att kontrollera att allt går rätt till och det är inte acceptabelt, säger Lotta Edholm, liberal gruppledare och oppositionsborgarråd.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *