Brexit: upphandlare får tänka om

Det brittiska folket har med knapp majoritet röstat för att lämna EU. Förändringar väntar i upphandlarnas vardag.


Storbritannien är som stor handelspartner, den fjärde största, ett mycket viktigt land för Sveriges ekonomi. Utträdet ur EU kommer att påverka handeln med Sverige. Den bedömningen görs idag, bara några timmar efter det att resultatet från omröstningen står klart.

– Kostnaderna för både varu- och tjänstehandeln kan komma att öka efter att nya handelsavtal omförhandlats efter Brexit, säger Lena Hagman, chefekonom vid Almega, som oroas över att tjänstesektorn kommer att drabbas särskilt hårt.

Eva Nordmark, ordförande för TCO, vädjar till den svenska regeringen att prioritera rätt i de många förhandlingar som nu stundar:

− Den viktigaste frågan för oss nu är att britterna får fortsätta att vara en del av den inre marknaden, med öppna gränser.

Vardagen för svenska upphandlare i offentlig tjänst påverkas sannolikt marginellt. För brittiska kolleger är läget ett annat. Förändringar kommer inte omedelbart, men på sikt.

Sue Arrowsmith, professor vid University of Nottingham, säger till Public Finance:

− Brexit har potential att förbättra våra lagar om offentlig upphandling med förenklingar av en mycket rörig och komplicerad EU-anpassad lagstiftning.

Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson förutser en tid av politisk osäkerhet:

− Nu är inte läge att göra något överilat eller straffa britterna för deras val. Europa står inför många gemensamma utmaningar och goda relationer med Storbritannien behövs även i fortsättningen.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *