Affärsconcept får gräddfil av Värmdö

Värmdö ger Affärsconcept gräddfil till konsultuppdrag. Kommunen betraktar företaget som ett dotterbolag och anser att det därmed kan användas såsom interna resurser.

Värmdö kommun har under våren köpt upphandlingskonsulttjänster för betydande belopp. Affärsconcept har assisterat kommunen inom de mest skiftande områden, från e-arkiv till entreprenadmaskiner.

Hjälpen spänner över hela upphandlingsprocessen: utredning, kvalitetssäkring och förfrågningsunderlag. Hittills i år summerar sig fakturorna från Affärsconcept till cirka 212 000 kronor exklusive moms.

Sedan den 14 september i fjol finns det ett ramavtal, tecknat i samarbete med Huddinge, med en rad upphandlingskonsulter.

– De aktuella leveranserna från Affärsconcept har inte avropats mot ramavtalet, bekräftar Thomas Andersson, upphandlingschef i Värmdö kommun.

Enligt avtalet kan uppdrag som kostar under 20 000 kronor avropas från den leverantör som beställaren finner lämpligast för uppdraget. För affärer på över 20 000 kronor ska förnyad konkurrensutsättning genomföras.

Thomas Andersson berättar att ett avrop gjorts från ett annat avtal, för juristjänster, i ett projekt som inleddes innan det nya ramavtalet fanns på plats. Detta ska förklara timpriset 1 250 kronor – när det nu gällande avtalet har ett taktimpris på endast 762 kronor.

Ett av uppdragen landade hos Affärsconcept genom en direktupphandling i samarbete med Nacka kommun där tre leverantörer fick tävla i konkurrens. Övriga uppdrag har enligt Thomas Andersson hanterats såsom beställningar till ett dotterbolag:

– Oavsett avtal så är ju Affärsconcept vårt eget dotterbolag och min ståndpunkt är att vi kan använda deras tjänsteutbud såsom interna resurser, förklarar han.

Affärsconcept är inte dotterbolag till Värmdö kommun, men väl till SKL Kommentus där Värmdö tillsammans med landets alla andra kommuner äger en skärv. Anders Asplund, chefsjurist vid Upphandlingsmyndigheten, betonar att både kontroll- och verksamhetskriteriet måste vara uppfyllt för att undantaget för interna kontrakt ska kunna tillämpas:

– Det innebär att kommunen tillsammans med andra upphandlande myndigheter ska ha en kontroll över det säljande företaget som motsvarar den kontroll som myndigheterna har över sina egna förvaltningar, och dessutom ska företagets verksamhet i huvudsak rikta sig till just dessa myndigheter och inte till marknaden.

Thomas Andersson hoppas att kunna minska användningen av upphandlingskonsulter i kommunen. Upphandlingsenheten ska få utökade resurser och befinner sig i en rekryteringsfas. Just nu söks upphandlare med inriktning just mot IT och entreprenad, där det finns stort behov av stöd.

– Jag har en dialog med verksamheterna och ambitionen är att i möjligaste mån använda nuvarande ramavtal genom förnyad konkurrensutsättning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *