Ökad insyn – för och emot

Möjligheterna till insyn i upphandlingar gjorda av exempelvis inköpscentraler, som inte lyder under offentlighetsprincipen, föreslås bli bättre. Åsikterna om detta går både för och emot.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Finansdepartementet vill se ökad insyn i sitt förslag till kompletterande bestämmelser om upphandling. Upphandlande myndighet eller enhet som inte omfattas av offentlighetsprincipen ska, till den som begär det, lämna ut en kopia av kontrakt som har tilldelats enligt de nya upphandlingslagarna.

Konkurrensverket tillstyrker förslaget. Verket instämmer också i bedömningen att skyldigheten att bevara och utge handlingar ska gälla oavsett kontraktsvärde.

Även Sveriges Byggindustrier gillar den föreslagna insynsmöjligheten. Den bör, menar organisationen, utökas till att även omfatta andra handlingar från upphandlingsprocessen som anbud.

Advokatsamfundet ser däremot problem. Att införa en skyldighet för upphandlande myndigheter att lämna ut handlingar riskerar att äventyra rättssäkerheten anser samfundet. Risker ses för såväl upphandlande myndighet/enhet som anbudssökande eller anbudsgivare.

Enligt samfundet är det möjligt att lagändringen dessutom får till följd att olika bolag inom en och samma koncernstruktur kan komma att omfattas av olika regler för utlämnande av handlingar.

Konkurrensverket välkomnar även förslaget att införa en dokumentationsplikt för koncessioner.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *