Gustav Fridolin
Vill utöka meddelarskyddet. Foto: Fredrik Hjerling.

Meddelarskydd även hos privata bolag

Anställda i upphandlade verksamheter måste våga kontakta media för att påtala missförhållanden. Meddelarskyddet ska enligt en proposition bli detsamma som offentligt anställda har.


För tre år föreslog en statlig utredning meddelarskydd för anställda inom upphandlad vård- och omsorgsverksamhet samt skola. Nu kommer regeringens proposition där stärkt meddelarskydd föreslås inom privat bedriven, men offentligt finansierade verksamheter.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson menar att verksamhet som finansieras av våra gemensamma skattepengar ska vara trygg och hålla hög kvalitet.

– Anställda och uppdragstagare måste därför kunna påtala när de upptäcker missförhållanden, utan att vara rädda för att drabbas av repressalier. Ett stärkt meddelarskydd bidrar till en sådan trygghet och förbättrar insynen i verksamheterna.

Förslaget innebär att privat anställda inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna ut uppgifter till media. Förutom arbetstagare skyddas också uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten.

– De som jobbar i skolan ska ha rätt att påtala missförhållanden på sin arbetsplats. Det är en viktig del för att öka insynen i hela skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin som arbetar vidare med förslag som innebär att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor.

Meddelarfriheten innebär att den som bedriver verksamheten inte får efterforska vem som har lämnat ut uppgifter. Visselblåsare får inte heller hotas med avsked, uppsägning eller disciplinpåföljd. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om straff för den som ingriper eller efterforskar i strid med lagen.

Lagen, som inte medför rätt att lämna ut handlingar, föreslås träda i kraft den 1 april 2017.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *