Kristina Zakrisson
Kristina Zakrisson behöver jobba med rutinerna. Foto: Ulrika Hannu.

Kommun handlar som privatpersoner

Ernst & Young har granskat Kiruna kommuns inköp och ger en del bister kritik. Kommunalrådet Kristina Zakrisson ser den bristande avtalstroheten som missriktad vilja att spara skattekronor.


I fjol fick Kiruna kommun kännedom om felaktiga inköp. En polisanmälan om trolöshet mot huvudman lämnades in och efter en första genomgång i början av året fann kommunen avvikelser och oklarheter i samband med inköp.

Kommunen beslutade då att låta Ernst & Young genomföra en granskning. Uppdraget upphandlades genom konkurrensutsatt direktupphandling.

Revisionsbyrån har nu redovisat resultatet för kommunen. Rapporten visar på en del generella brister i kommunens inköpsrutiner. Hit hör köp från leverantörer utan ramavtal eller hos annan leverantör än den som kommunen har ramavtal med.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson ser en vilja att spara på skattebetalarnas pengar genom att handla i affärer som Coop, Ica, Elgiganten, Jysk, Clas Ohlson samt ÖoB. Detta oavsett om kommunen haft ramavtal med dessa leverantörer eller inte.

– Men det är inte tillåtet och vi har redan vidtagit åtgärder för att komma till rätta med detta.

Ett nytt rekvisitionsförfarande har införts. Kommunen arbetar också med att ta fram nya rutiner och utbildningsinsatser för anställda.

– Det vi måste bli bättre på är att följa ramavtalen med våra leverantörer och inte handla till jobbet på samma sätt som vi är van att göra som privatpersoner, säger hon.

Kommunen står nu inför utbildning och information till anställda om de riktlinjer och rutiner som gäller. Andra exempel på åtgärder som övervägs är införande av dubbelattestering samt inköpsgränser.

Ernst & Youngs rapport visar att det förekommit en del ”oaktsamma inköp” under åren 2016-2017. I några fall handlar det om bristande omdöme vid inköpstillfället och i ett fåtal fall kan även misstanke om oärligt förfarande förekomma.

Kommunchef Peter Niemi poängterar att detta vare sig kan tolereras eller accepteras:

– Bland annat lämnade vi in en polisanmälan i början av året och kommer att lämna in kompletteringar till denna anmälan.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *