Södertälje
Levande stadskärna. Foto: Thomas Aziz.

Flera invändningar runt citysamverkan

Södertälje kommuns nära samarbete med köpmän och restaurangägare i city faller inte revisorerna på läppen. Kritiken rör intern kontroll, uppföljning, beslutsordning samt mandat och ansvar.

Södertälje kommun stöttar köpmän och restaurangägare i city ekonomiskt. Syftet är lovvärt, att få stadskärnan att blomma, och denna typ av samarbeten förekommer på många håll landet över.

Det faktum att Södertälje premierar vissa näringsidkare framför andra har dock fått kritik. Kommunen har bland annat upphandlat presentkort som julklapp till anställda från den ekonomiska föreningen Södertälje City.

Konkurrensverket har uppmärksammat kommunens samarbete med föreningen. Övervakande myndighets frågor har bland annat handlat om huruvida trygghetsskapande arbete och festivalsarrangemang för miljonbelopp är korrekt upphandlat.

Nu har stadsrevisorerna granskat samarbetet med hjälp av EY. Rapporten visar på brister vad gäller formerna för samarbetet samt underlag för vissa betalningar. Det finns även brister i intern kontroll, uppföljning, beslutsordning, jäv samt mandat och ansvar.

Det handlar om så pass mycket pengar att avtalet borde ha beslutats av kommunstyrelsen och inte enbart av stadsdirektören. Revisorerna noterar också att nuvarande modell, med utbetalningar både genom fakturor och via partnerskapsavtal, skapar otydlighet.

Cityföreningen har kontakt med, och får pengar från, flera kommunala instanser. Enligt rapporten bör politikerna överväga en kontaktyta i form av kommunstyrelsen.

Konkurrensverket har avslutat sitt ärende mot Södertälje. Bedömningen är att eventuella brister inte väger upp den utredningsinsats som behöver genomföras för att fastställa om agerandet är en överträdelse av upphandlingslagstiftningen. Verket poängterar att avskrivningen inte innebär att ställning tagits till om agerande är tillåtet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *