Inga prishöjningar utan force majeure

Anders Westman

Anders Westman ser ingen fördyring. Foto: Umeå kommun.

Umeå kommun har tagit bort force majeure-klausulen ur sina avtal. Trots att det innebär tuffare krav på leverantörerna saknas tecken på att förändringen medfört ökade priser.

Force majeure innebär att avtalspart, under speciella omständigheter, frigörs från att fullgöra sina åtaganden. I upphandlingssammanhang återfinns en sådan klausul i många avtal.

Tanken är att inte lägga orimligt ansvar på en leverantör som råkar ut för omständigheter som ligger utanför företagets rimliga kontroll. Till sådant som kan ursäkta hör brand, krig, mobilisering, uppror, civila oroligheter, sabotage, terroristhandlingar, lockout, blockad, strejk eller annan arbetskonflikt samt exceptionella väderförhållanden.

Kommuner som Umeå och Sundsvall har valt att ta bort force majeure-klausuler från sina avtal. Vid den nyliga upphandlingen av bevakningstjänster ställde en leverantör frågan om force majeure till Sundsvalls kommun.

Svaret blev att man efter övervägande beslutat att inte föra in någon sådan och att det ligger i linje med kommunens övriga ramavtal. Umeås upphandlare fick samma fråga plus ett exempel på hur andra formulerat sig.

Så här i efterhand säger Anders Westman, upphandlare vid Umeå kommun, att frågesvaret kanske var lite klumpigt skrivet, eftersom behovet av just bevakning snarast ökar vid en stor brand eller civila oroligheter. Han förtydligar:

– Force majeure skrivs ju in på leverantörens önskan och i just det här fallet skulle vi med den klausulen inte ha någon avtalspart som bevakade våra fastigheter om något utöver det vanliga skulle inträffa.

Han berättar att kommunen tidigare har haft en force majeure-klausul som varit rätt lik den som leverantören föreslagit:

– Vi hade en genomgång av våra avtal för ett antal år sedan och där rensade vi bort texter som vi tyckte var betungade, sådant som egentligen aldrig användes, utan bara fanns med ”för att”. I den utrensningen försvann klausulen.

Anders Westman ser en del tolkningssvårigheter:

– Vad är till exempel exceptionella väderförhållanden?

Finns det ändå inte en risk för att en upphandling utan force majeure-klausul blir dyrare än en med? Det kostar ju för en leverantör att ta höjd för exempelvis översvämmade kontorslokaler.

– Allt vi tar bort eller lägger till i ett avtal har en prislapp på något vis, det kan medföra både en kostnad eller en rabatt.

Umeå kommun har hunnit igenom upphandlingscykeln på ramavtal minst en gång, på vissa avtal två gånger, efter att klausulen försvann:

– Vi kan inte se att borttagandet medfört några fördyrande kostnader i våra avtal.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Inga prishöjningar utan force majeure

Lämna ett svar till Po Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *