KL-huset
Danska kommuner ska inköpssamarbeta mer. Foto: KL.

Gemensam kommunal inköpsstrategi

De danska kommunernas gemensamma inköpsstrategi är tydlig. Det ska bli mer samarbete, fler ramavtal, vässad e-handel och en gemensam databas för att underlätta benchmarking.

Danska kommuner är i full färd med att införa en gemensam, och mycket ambitiös, inköpsstrategi. Fram till år 2020 ska framför allt tjänsteköpen effektiviseras samtidigt som processerna ska digitaliseras.

Bakom strategin står Kommunernes Landsforening. KL är en intresseorganisation för de sammanlagt 98 danska kommunerna, alltså lik svenska SKL.

Målsättningen är att få mer valuta för de motsvarande cirka 130 miljarder svenska kronor som kommunerna årligen köper för. Peter Østergaard är teamledare vid KL:s ekonomiska sekretariat där Peter Riis är chefkonsulent:

– En krona mindre som spenderas på inköp är en sparad krona. Effektivisering av kommunernas inköp ger mer pengar till välfärd.

Till de bärande ingredienserna i förändringsarbetet ökat inslag av e-handel för att sänka transaktionskostnaderna och verkligen säkerställa att köpen görs hos de företag som har avtal. Ökad köptrohet uppnås genom att samla inköpsansvaret på färre händer.

Stärkt samarbete kring upphandling mellan kommunerna är ytterligare en pusselbit. Detta bedöms vara särskilt viktigt när det gäller köp av tjänster som rent allmänt beskrivs som mer komplicerat än varuköp.

Kommunernas användning av de centrala ramavtal som erbjuds av Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) ska öka.

– Det betyder absolut inte slutet för lokalt upphandlingsarbete och samarbete. Att säkerställa tillämpningen av ingångna avtal är viktigt samtidigt som det alltid finns behov som inte täcks av ramavtal.

Förbättrad kunskap om vad som faktiskt köps hör också till de bärande inslagen i den danska strategin. KL vill skapa en kommungemensam databas med all fakturadata. Bedömningen är att detta behövs för att bland annat benchmarking.

Danska SKI ägs av gemensamt av staten och KL. Det innebär att bolaget motsvarar ett ”sammanslaget” SKL Kommentus inköpscentral och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *