Migrationsverket
Migrationsverket startar flyttkarusell. Foto: Tomislav Stjepic.

Flyttkarusell efter direktupphandling

Migrationsverket ska under våren avveckla 183 direktupphandlade asylboenden. Över 16 000 personer måste då flytta till närbelägna boenden eller till andra delar av landet.


Under våren kommer Migrationsverket att kraftigt minska antalet tillfälligt upphandlade boendeplatser. Sammanlagt försvinner 23 500 av totalt 37 500 platser, vilket innebär att avtalen med 183 anläggningar avvecklas.

– Det är ett ekonomiskt ansvar vi har eftersom vi annars skulle få betala för tomma platser, säger Kenneth Karlsson, chef för boendeplanering vid Migrationsverket, vars målsättning är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.

Lagen om offentlig upphandling reglerar i vilken ordning de upphandlade boendeavtalen kan avslutas. Först måste direktupphandlade boenden avslutas och därefter ramavtalade boenden.

Arbetet med att genomföra flyttarna är omfattande. Sammanlagt berörs inte färre än 16 000 personer. När det går erbjuds de boende i närområdet. I andra hand blir det aktuellt med flytt till andra orter i landet.

– Vi strävar efter att erbjuda boenden med självhushåll så långt det går, säger Kenneth Karlsson.

När de direktupphandlade boendeplatserna har upphört kommer Migrationsverket att ha kvar cirka 10 000 upphandlade boendeplatser med ramavtal.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *