Inger Ek
Inger Ek vill slippa belastningsregisterutdrag. Foto: Ellinor Koda.

Vill inte ha belastningsregisterutdrag

Upphandlingsmyndigheten och Polisen uppvaktar regeringen för att slippa utdrag ur belastningsregistret vid upphandling. Sanningsförsäkran förs fram som ett alternativ.


De nya upphandlingsreglerna ställer krav på leverantörernas vandel. Har någon av leverantörens företrädare dömts för vissa typer av brott, till exempel bedrägeri eller korruption, ska uteslutning ske.

Rent praktiskt innebär detta att vinnande leverantör ska kontrolleras innan tilldelning av kontrakt och att bevis ska begäras in. Vad gäller brott ska man i första hand använda ett ”utdrag ur ett brottsregister”.

Problemet är att Polisen idag inte erbjuder något utdrag ur belastningsregistret som bara innehåller de fåtal brott som ska kontrolleras enligt upphandlingsreglerna.

– Det utdrag man idag kan få är inte avsett att användas i offentliga upphandlingar, konstaterar Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Det betyder att företrädarna för företag som vunnit upphandlingar tvingas lämna in ett fullständigt utdrag. Och det kan i sin tur alltså innehålla svårtolkade samt integritetskänsliga och irrelevanta uppgifter.

– Vi har tillsammans med Polismyndigheten kommit fram till att det idag inte finns förutsättningar att ställa krav på att belastningsregisterutdrag ska ges in, säger Inger Ek.

Därför uppvaktas nu regeringen av Polisen och Upphandlingsmyndigheten med önskemål om förändring. Till förslagen hör att istället använda sanningsförsäkran. På sikt vill de båda myndigheterna se ett mer heltäckande system för kontroll av leverantörer som underlättar för både företag och upphandlande myndigheter.

– Regeringen skulle kunna ge en myndighet i uppgift att sammanställa ett dokument som innehåller uppgifter som kommer från flera olika myndigheter, säger Inger Ek, som poängterar att de då skulle räcka med att vända sig till en myndighet istället för till flera.

Ett sådant system finns i Danmark. Erhvervsstyrelsen utfärdar en ”serviceattest” som innehåller en rad uppgifter från olika myndigheter som är av betydelse för en leverantörs rätt att delta i offentlig upphandling.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *