Ulrika Bergelv
Ulrika Bergelv ser fel kopplade till upphandling. Foto: Erik Cronberg.

Upphandlingfel riskerar EU-stöd

Landets myndigheter är överlag bra på att hantera EU-stöd. Fast när fel görs är de ofta kopplade till reglerna som omgärdar offentlig upphandling.

Svenska myndigheter som ansvarar för EU-medel har blivit bättre på att följa reglerna. Enligt Ekonomistyrningsverket, som årligen granskar hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare, noterar att andelen fel är fortsatt låg.

Fast fel begås fortfarande noterar ESV:

– De stora fel som hittas är ofta kopplade till komplicerade regelverk som reglerna för offentlig upphandling, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef vid Ekonomistyrningsverket.

Enligt EU-kommissionens bedömning är hanteringen tillfredsställande om de felaktiga utbetalningarna ligger under två procent. Det gör merparten av de svenska utbetalningarna.

– Även om de felaktiga utbetalningarna ligger på en acceptabel nivå finns det några fel som myndigheterna bör vara extra uppmärksamma på innan de betalar ut pengar till stödmottagarna.

Till de fel som uppmärksammats under revisionen hör att stödmottagaren inte upphandlat enligt reglerna för offentlig upphandling. Dessutom saknas emellanåt underlag som styrker utgifterna.

I förhållandevis många fall har mottagaren köpt en vara eller tjänst som inte ger rätt till stöd. Att moms redovisas som en kostnad är ett annat fel att vara uppmärksam på.

Ansvariga myndigheter ska årligen lämna en så kallad förvaltningsförklaring tillsammans med sina räkenskaper för hanteringen av EU-medel. En del av Ekonomistyrningsverkets uppdrag är att bedöma om dessa förklaringar stämmer.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *