Dags att städa bort dammig information

Målet med e-Certis är att underlätta anbudsgivning, men den information som rör svenska förhållanden är delvis inaktuell. Upphandlingsmyndigheten lovar att under våren fixa de bristerna.

EU-kommissionen har skapat e-Certis för att göra det lättare för företagare att lämna anbud i andra länders offentliga upphandlingar. Detta informationssystem innehåller upplysningar om bland annat de olika intyg som begärs i respektive land.

Även om e-Certis drivs av EU-kommissionen ska innehållet hållas aktuellt av respektive medlemsstat. Det är på den punkten som Sverige slirat.

Henrik Grönberg, jurist vid Upphandlingsmyndigheten, bekräftar att Sverige ännu inte lagt in någon information i e-Certis utifrån de nya upphandlingslagarna:

– Det brådskar att göra detta eftersom det är en skyldighet enligt de nya upphandlingsdirektiven.

Bakom den information som idag finns om Sverige i e-Certis står Konkurrensverket och Kammarkollegiet. Enligt ett regeringsbeslut ska Upphandlingsmyndigheten stå för arbetet med uppdateringar från och med den 1 februari .

Henrik Grönberg säger att myndigheten under våren ska prioritera uppdatering av e-Certis. Just nu arbetas det med att lösa behörighetsfrågor och utse internt ansvarig.

– Inte minst underlättar bra information i e-Certis användandet av det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD, betonar han.

Det webbaserade informationsverktyget e-Certis finns på samtliga EU-språk.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *