Ragnar Lindholm
Ragnar Lindholm hoppas att EU-tjänsten ESPD repareras snart. Foto: Primona.

Så rundar du ESPD-problemen

Översättningsslarv och andra osäkerheter har drabbat European Single Procurement Document, ESPD. Frågan är om vi borde vänta med att använda tjänsten?


Det blev knappast någon smakstart för European Single Procurement Document, ESPD, alltså den nya EU-tjänst som ska underlätta gränsöverskridande upphandlingar. Inköpsrådet har redan kunnat berätta om brister i den svenska översättningen som innebär uppenbar risk för missuppfattningar.

– Problematiken kvarstår för upphandlare och anbudsgivare som väljer att använda kommissionens tjänst, säger Ragnar Lindholm, marknadschef vid Primona, som först uppmärksammade felet.

I väntan på att tjänsten ska rättas väljer Primona, som står bakom det webbaserade inköpssystemet Kommers, en temporär fix:

– Vi löser det temporärt genom att i vår egen systemlösning på svenska sätta ”Ja (Uppfyller)” medans det på engelska blir ”No (Fulfilled)”.

Kontakter med Upphandlingsmyndigheten och SKL ger vid handen att det ska ske möte med kommissionen om denna fråga den 23 januari. Ragnar Lindholm hoppas dock att felrättningen kan skyndas på mer än så.

Har du något praktiskt råd för en svensk anbudsgivare som vill använda ESPD för att lämna anbud i en upphandling i annat europeiskt land?

– I det läget skulle jag nog välja att försöka läsa ESPD på det språk som krävs för upphandlingen eller kanske besvara ESPD på engelska och sedan bifoga som PDF, vilket går att skapa i sista steget i tjänsten.

De rena översättningsfelen är inte de enda upplevda problemen med ESPD. I formuläret ska anbudsgivaren styrka sin finansiella ställning samt sin kapacitet och lämplighet. I samband med det finns oklarheter kring vilka brott som ska vara uteslutningsgrundande och exakt vilka företrädare för företaget som omfattas.

– Det är normalt att det blir strul ett tag när nya rutiner och regler införs, men i detta fall kan det ju ge ganska tråkiga konsekvenser om anbudsgivare utesluts på grund av teknikaliteter.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *