Så här bemästrar du ESPD

Henrik Grönberg bjuder på goda råd. Foto: UHM.

Frågorna kring ESPD har varit många samtidigt som tjänsten plågats av initiala problem. Nu bjuder Upphandlingsmyndigheten på efterlängtad handledning.


Till nyheterna i upphandlingslagstiftningen hör ESPD, European Single Procurement Document. Syftet med denna standardiserade egenförsäkran är primärt att underlätta gränsöverskridande upphandlingar.

Upphandlande myndigheter ska acceptera ESPD som ett preliminärt bevis på att leverantörer uppfyller kvalificeringskraven i upphandlingen och inte ska uteslutas.

Fast starten för ESPD har varit knagglig. Som Inköpsrådet tidigare rapporterat har felaktigheter i översättningen till svenska inneburit problem vid användning av den 24-språkiga webbtjänst som Europeiska kommissionen har tagit fram.

I och med att rutinen är ny har Upphandlingsmyndigheten också fått en hel del frågor kring dokumentet, såväl per telefon som via frågeportalen, från både upphandlare och anbudsgivare.

– Eftersom vi på kort tid fått många frågor kring ESPD och webbtjänsten bestämde vi oss för att snabbt ta fram en enkel manual till hur man använder webbtjänsten, säger Henrik Grönberg, jurist på Upphandlingsmyndigheten.

I manualen besvaras frågor av praktisk natur som myndigheten vet att Sveriges upphandlare har just nu.

– Vi har dessutom för avsikt att återkomma med en längre vägledning om ESPD och övriga förändringar vad gäller reglerna för prövningen av leverantörer.

På sikt väntas ESPD integrerats i marknadens olika upphandlingsverktyg. Fram till dess är det många myndigheter och leverantörer som kommer att behöva använda denna webbtjänst.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *