Översättningsfel i ESPD nu rättat

EU-kommissionen har rättat de översättningsfelen i ESPD. Även om behovet av språklig puts kvarstår går det nu att använda denna nyttiga e-tjänst utan risk.


Som du kunnat läsa om på Inköpsrådet har den svenska versionen av det standardiserade EU-formuläret för egen försäkran, ESPD, plågats av dålig översättning. De översättningsfel som Primona uppmärksammat är nu avhjälpta – och Upphandlingsmyndigheten ger klartecken för att använda det digitala formuläret.

Ragnar Lindholm, marknads- och försäljningschef på Primona, gläds över beskedet:

– Vi har redan justerat i våra system, säger han.

De aktuella felen gällde frågorna om betalning av skatter respektive sociala avgifter i del III (skäl för uteslutning). När leverantören svarade ja på frågan om denne uppfyllt alla sina skyldigheter i dessa avseenden kom en följdfråga kring hur stora skatteskulderna var och om dessa fastställts i fällande dom.

I EU-kommissionens nya översättning frågas det nu om leverantören åsidosatt sina skyldigheter. Lydelsen har motsvarande utformning i de andra medlemsspråken.

Enligt Upphandlingsmyndigheten kvarstår fortfarande några språkliga felaktigheter i den svenska versionen. Förhoppningen är att kommissionen rättar även detta inom kort.

Myndigheten arbetar som bäst med att färdigställa en vägledning om ESPD och övriga nyheter inom området leverantörsprövning. Målet är att den ska publiceras under februari månad.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *