Ny direktupphandlingsgräns efter nyår

Vid årsskiftet justeras, som brukligt vart annat år, tröskelvärdena för offentlig upphandling. Det betyder bland annat att direktupphandlingsgränsen för LOU justeras upp från 505 800 kronor till 534 890 kronor.


Vid årsskiftet 2015/16 träder en rad nya lagar i kraft. Hit hör krav på personalliggare i byggbranschen och att det blir tydligare hur allmänna handlingar ska hanteras när offentlig verksamhet blir privat.

Antalet nyheter som mer direkt påverkar upphandlingsområdet är färre. Kanske inte oväntat med tanke på de betydande lagändringar som planeras till den 1 april 2016.

Till förändringarna hör emellertid nya tröskelvärden. Som vi tidigare rapporterat har Europeiska kommissionen publicerat nya värden som ska gälla från och med den 1 januari 2016.

Tröskelvärdena, som revideras vartannat år, har nu omräknats från euro till svenska kronor.

I LOU finns två tröskelvärden för varor och tjänster beroende på vem som upphandlar. För statliga myndigheter är det nya värdet 1 233 941 kronor. Övriga upphandlande myndigheter, såsom kommuner och landsting, blir det 1 910 323 kronor som gäller.

Vid upphandling av varor och tjänster enligt LUF/LUFS är tröskelvärdet 3 820 645 kronor.

Tröskelvärdet för byggentreprenader är lika i samtliga upphandlingslagar, 47 758 068 kronor.

Höjningarna innebär även uppjusterade direktupphandlingsgränser eftersom dessa definieras som procentsatser av tröskelvärdena. Efter årsskiftet är gränsen för direktupphandling enligt LOU 534 890 kronor och för LUF/LUFS 993 368 kronor.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *