Euro
EU-företag kan snart buda i kinesiska upphandlingar. Foto: EU-kommissionen.

Kina öppnar offentliga upphandlingar

Kina är på väg att öppna upp landets offentliga upphandlingar för utländsk konkurrens. Svenska företag har nu möjlighet att göra sina röster hörda inför de WTO-förhandlingar som snart inleds.

Snart påbörjas förhandlingar om Kinas anslutning till Världshandelsorganisationen WTO:s avtal om offentlig upphandling. Inför förhandlingarna har svenska företag möjlighet att lämna in sina önskemål och synpunkter.

Kommerskollegium har Regeringskansliets uppdrag att fånga upp de svenska näringslivsintressena. Emilie Eriksson är expert på WTO och offentlig upphandling vid Kommerskollegium. Hon säger att det här är en unik möjlighet för företag att ta vara på:

– Det är nu innan förhandlingarna inletts som det finns störst chans att påverka.

Vad är det då för typ av kunskap som företagen kan bidra med för att kunna påverka?

– Företag har möjlighet att lämna synpunkter på till exempel vilka sektorer, varor, tjänster eller byggentreprenader som är viktiga att få med i WTO-förhandlingarna med Kina.

Man kan till exempel också ta upp om det är någon särskild region i Kina där det vore önskvärt att få vara med i offentliga upphandlingar.

– Är det något företag som stött på eller ser problem med offentliga upphandlingar i Kina vill vi också gärna ta del av den informationen, säger Emilie Eriksson.

Sista dag för att lämna synpunkter till Kommerskollegium är den 11 mars. Därefter sker en sammanställning och ett analysarbete, som sedan blir underlag för Sveriges inspel i EU:s förberedelser inför förhandlingsstarten.

– I WTO-sammanhang är det alltid EU som med en röst talar för Sverige och övriga länder. Det innebär att de svenska intressena kan få en ökad tyngd om de också blir EU:s intresse.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *