Fulupphandling kan kosta EU-bidraget

Ulrika Bergelv

Vill se förbättrad LOU-följsamhet. Foto: Erik Cronberg.

Svenska myndigheter blir allt duktigare på att hantera EU-stödpengar, cirka tio miljarder kronor per år. De fel som Ekonomistyrningsverket hittat vid sin granskning rör inte sällan felaktig upphandling.


Sverige administrerar drygt tio miljarder kronor i stöd från EU varje år. Enligt Ekonomistyrningsverket är svenska myndigheter överlag bra på att hantera pengarna och felen ligger på en acceptabel nivå:

– Det är glädjande att felprocenten blir lägre för de allra flesta fonderna, säger Ulrika Bergelv, avdelningschef på Ekonomistyrningsverket.

Totalt har stödmottagarna redovisat cirka 20 miljoner kronor på felaktiga grunder. Detta enligt en uppskattning baserad på de fel som verket har upptäckt.

EU- kommissionen bedömer att hanteringen är tillfredsställande om de felaktiga utbetalningarna ligger under två procent, vilket alltså är fallet. Även om problemen inte är stora finns det några fel som är vanligt återkommande.

– Myndigheterna borde framförallt bli bättre på att följa lagen om offentlig upphandling och kontrollera underlagen för redovisade kostnader, fortsätter Ulrika Bergelv.

Till de vanligaste felen i årets granskning är att stödmottagaren inte upphandlat enligt reglerna för offentlig upphandling. Köp av vara eller tjänst som inte ger rätt till stöd är heller inte ovanligt liksom frånvaro av underlag som styrker utgifterna. Granskarna har också noterat redovisning av moms som en kostnad.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *