”ESPD är rena rappakaljan”

Danska småföretagare tycker att ESPD är galet komplicerat. Efter att under mer än ett år ha kämpat med formuläret uppvaktas nu regeringen för förändring.


Upphandlingslagstiftningen i Danmark EU-anpassades redan den 1 januari 2016. Det betyder att danska upphandlare och leverantörer har praktiska erfarenheter kring bland annat standardiserad egenförsäkran, ESPD (European Single Procurement Document), sedan mer än ett år tillbaka.

Just ESPD kritiseras nu hårt från småföretagarhåll. Åsikten är att dokumentet är svårt att förstå och komplicerat att fylla i. Samt, i alla fall när det gäller mindre affärer, rätt onödigt.

Enligt Håndværksrådet har Danmark överimplementerat EU-direktiven – särskilt mot bakgrund av tidigare nationella överenskommelser om regelförenklingar.

I ett debattinlägg i tidningen Licitationen poängterar Håndværksrådet att man självklart tar avstånd från såväl barnarbete, terrorism och människohandel. Samtidigt bekräftas behovet av att underlätta vid gränsöverskridande upphandlingar.

Men, menar man, att hantverkare och andra småföretagare ska behöva svara på detaljerade frågor om detta saknar rim och proportion. För många småföretagare beskrivs formuläret som ”rent volapyk” (rappakalja).

De företag som saknar kunniga anbudsskrivare löper stor risk att gå bort sig i texten, svara fel och därmed bli uteslutna. Ska det vara nödvändigt att lägga dagar på detta formulär undras det? Eller ta konsulthjälp för tusentals kronor?

I Danmark hänvisas till Tyskland där kravet på ESPD inte är lika strikt. Där saknas plikt för upphandlande myndigheter och enheter att kräva ESPD, men det är samtidigt ett krav att ta emot dokumentet från de leverantörer som skickar det med sina anbud.

På Håndværksrådets initiativ landar nu frågan om ESPD på bordet hos Virksomhedsforum for enklere regler. Detta organ inom Erhvervsstyrelsen tillsattes år 2012 i syfte att accelerera den danska regeringens arbete med avbyråkratisering.

För svenska användare har ESPD-starten knappast givit mersmak. Som Inköpsrådet tidigare rapporterat plågades tjänsten initialt av en del fel, som nu är reparerade.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *