Delade erfarenheter främjar innovation

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att möta samhällsutmaningar. Mot den bakgrunden finansierar EU projektet Procure2Innovate som startade i oktober – och Sverige är på.

Att i upphandlingsprocessen främja innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar kräver mod och kunskap. Tanken med EU-projektet Procure2Innovate är att etablera kompetenscenter för att stärka arbetet med innovationsupphandling.

Syftet med satsningen är att främja innovationsklimatet samt naturligtvis också förbättra erfarenhetsutbytet mellan länderna. Med stödpengar från Bryssel ska EU-länderna utveckla egna kompetenscenter med målet att bygga nätverk för innovationsupphandling.

Sverige representeras av Upphandlingsmyndigheten och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Fredrik Engvall, ansvarig för fokusområdet innovation på Statens inköpscentral, säger att Procure2Innovate syftar till att underlätta upphandling av innovationer:

– Att bygga ett nätverk av kompetenscenter som aktivt delar erfarenheter och goda exempel är en viktig del i det arbetet.

Sverige är ett av de fem länder som har ett etablerat kompetenscentrum inom innovationsupphandling. Övriga länder är Nederländerna, Spanien, Tyskland och Österrike. De fem länder som ska starta kompetenscenter är Estland, Grekland, Irland, Italien och Portugal.

Johanna Enberg är strateg med inriktning innovation vid Upphandlingsmyndigheten. Hon uppskattar detta nätverkande tillsammans med andra EU-länder:

– Vi vinner mycket på att delta i projektet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *