Vinter i Helsingfors
Finskt i topp. Foto: Visit Finland.

Bäddar bäst för innovationsupphandling

Finland är bäst i EU-området på innovationsfrämjande upphandling. Sverige ligger en bit efter och rankas tillsammans med bland annat Estland, Nederländerna och Spanien som ”bra presterare”.

Europeiska kommissionen har med hjälp av Price Waterhouse Coopers och andra experter undersökt läget i medlemsstaterna när det kommer till upphandlingar som driver innovation. Finland toppar den preliminära lista som nu är ute på samråd.

Finland får det bästa helhetsvitsordet av alla länder i studien. Med en måluppfyllelseandel på 66,5 procent klassas landet som ”stark presterare” när det gäller innovativ upphandling.

För Finland talar bland annat en strukturerad policy för innovativa upphandlingar. Landets reviderade upphandlingslag har stärkt möjligheterna till mer hållbara, innovativa och ansvarsfulla upphandlingar.

I jämförelsen, som omfattar de 28 medlemsstaterna samt Norge och Schweiz, ligger även Sverige bra till. På listplats fem, en bit efter Finland. Tillsammans med flera andra länder hovrar Sverige runt 40-procentstrecket.

Sverige bedöms sakna handlingsplan och utgiftsmål. Dessutom efterlyses ett centraliserat övervakningssystem för att säkra innovationsupphandling inom alla sektorer och nivåer av offentliga upphandlingar.

Danmark bedöms, kanske lite oväntat, höra till lågpresterarna i detta sammanhang. Danmark har i denna kategori sällskap med exempelvis Irland, Polen och Ungern.

Just nu är rapportutkastet ute på remiss. Vissa omarbetningar kan därför bli aktuella baserat på tilläggsinformation som lämnas innan den 15 januari 2019.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *