B-tjänsterna tas bort: så gör du nu

I de nya upphandlingsdirektiven försvinner uppdelningen mellan A- och B-tjänster. Så här tacklar du den förändringen rent praktiskt.


De nya EU-direktiven gör slut på uppdelningen i så kallade A- och B-tjänster, där A-tjänster hittills bedömts som mer lämpade för gränsöverskridande handel än B-tjänsterna.

Rent praktiskt innebär detta att dagens B-tjänster, som upphandlas enligt reglerna i 15 kap. LOU/LUF, i de nya direktiven delas upp i tre olika kategorier: sociala och andra särskilda tjänster, tjänster som är undantagna från direktivens tillämpningsområde samt tjänster på vilka direktiven görs tillämpliga fullt ut.

För knappt hälften av dagens B-tjänster görs direktiven tillämpliga fullt ut. Det handlar huvudsakligen om kategori 27 (övriga tjänster). Exempel på tidigare B-tjänster som nu måste upphandlas på samma sätt som tidigare A-tjänster är trädgårdsarbeten, tvätteritjänster och telefonitjänster.

Enligt Upphandlingsmyndighetens kartläggning kategoriseras ungefär hälften av B-tjänsterna om till ”sociala och andra särskilda tjänster”. Hit förs exempelvis hotellinkvartering, catering och evenemang.

Ett fåtal tjänster undantas från direktivens tillämpningsområde. Bland exemplen märks vissa juridiska tjänster och tjänster inom civilförsvar och räddningstjänst.

För mellantiden, fram till dess att direktiven är omsatta i svensk lag, har Upphandlingsmyndigheten en rekommendation. Vissa tidigare B-tjänster bör annonseras i TED och vissa tidigare B-tjänster ska upphandlas på samma sätt som tidigare A-tjänster.

Med hjälp av Upphandlingsmyndighetens förteckning över B-tjänster går det att ta reda på hur de kategoriseras enligt de nya direktiven.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *