Dags att kalla in insatsstyrkan

Johan Almesjö. Foto: Inköp Gävleborg.

En insatsstyrka behövs för att gå från ord till upphandling. Det radikala förslaget kommer från branschprofiler som Johan Almesjö, Ulrika Ajax, Björn Bergström och Fredrik Tamm.

Det finns potential att vässa de offentliga inköpen. Varje procents effektivisering är värd åtta miljarder kronor. Till dem som i Dagens Samhälle föreslår inrättandet av en insatsstyrka för att höja takten i förändringsarbetet hör upphandlingsprofiler som Johan Almesjö, vd för HBV.

Han och debattinläggets andra undertecknare ser positivt på Upphandlingsmyndighetens tillkomst. Även den nationella upphandlingsstrategin är ett viktigt genombrott. Fast samtidigt slås det fast att detta inte räcker. I synnerhet som det verkar ha hänt rätt lite vad gäller strategin under dess första år.

Johan Almesjö förklarar att HBV jobbar för att medlemmar och kunder strategiskt ska styra sina inköp:

– Kan HBV än tydligare både peka på denna möjlighet och sedan vara med att realisera framgångsrik kategoristyrning i allmännyttiga bostadsbolag har ett av HBV syften uppnåtts.

Fredrik Tamm, vd för Doublecheck, gläds över att allt fler bryr sig om vad våra skattemedel används till och att vikten av ”mer värde för det vi köper” uppmärksammas:

– Men hur detta ska gå till är det fortfarande allt för få som berättar.

De sakkunniga bakom idén om insatsstyrkan är eniga om att det behövs konkreta åtgärder. Gemensamt för dem som står bakom uppropet, till vilket fler är på väg att ansluta sig, är också att de själva är beredda att göra insatser för att skapa bättre offentliga affärer.

– Min erfarenhet från tiden vid Inköp Gävleborg är att de kommuner som gör valet att aktivt äga frågan om inköpsstyrning på en strategisk nivå blir framgångsrika i att uppnå sina syften och ställda mål, säger Johan Almesjö.

Branschprofilerna riktar sig till civilminister Ardalan Shekarabi med en förhoppning om att departementet ska stötta detta förbättringsarbete.

– Regeringen kommer att kunna räkna hem investeringen i en insatsstyrka av den typ vi har beskrivit redan på första årets insatser, summerar Fredrik Tamm.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *