Dags att bekanta sig med e-faktura

Tiden rusar och snart är det 1 april. Efter detta datum gäller att både offentlig sektor och dess leverantörer klarar av att skicka och ta emot de e-fakturor som lagen kräver.


Om ett knappt halvår blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska e-faktureras. Kravet på e-faktura gäller alla upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019.

E-fakturorna måste följa den nya europeiska standard som är på väg att etableras. Det betyder stopp för mejlade pdf-fakturor och inskannade pappersfakturor eftersom dessa format inte når lagkraven.

Trots att de nya bestämmelserna påverkar över 200 000 leverantörer visar det sig att många företag inte är särskilt bekanta med e-fakturor. Enligt en undersökning som SCB genomfört skickar över 75 procent av alla svenska företag med mindre än 50 anställda idag inte e-fakturor.

Undersökningen ger vid handen att många av företagen gör affärer med offentlig sektor. Vart tredje företag med mindre än 50 anställda har någon gång de senaste 90 dagarna fakturerat offentlig sektor. Bland dessa är det endast vart femte företag som använt sig av e-faktura.

Urvalet till enkäten gjordes från SCB:s företagsdatabas och bestod av 5 210 slumpmässigt utvalda företag. Totalt svarade 1 806 stycken på den webbaserade frågeblanketten.

Enkäten genomfördes på uppdrag av Ekonomistyrningsverket, som hade regeringens uppdrag att informera om den nya lagen fram till att den särskilda digitaliseringsmyndigheten Digg startade den 1 september.

Digg råder nu alla företag att fråga sina leverantörer av ekonomiprogram och faktureringstjänster om hur de kan hjälpa till med e-faktura. Sällanfakturerare bör vända sig till sina offentliga kunder för att få detaljer om fakturaportaler.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *