Anders Asplund
Påtryckningar får inte löna sig säger Anders Asplund. Foto: CA Studio.

Att hota sig fram ska inte vara lönsamt

Leverantörer som hotar med nedläggning, personalminskning och försämrad service om de inte vinner upphandlingen är inte ovanligt. Upphandlings­myndighetens Anders Asplund vill inte att sådana utspel ska löna sig.


Mer eller mindre tydliga hot från leverantörer är inte ovanligt inför både stora och små upphandlingar. Argument som att ”vi får lägga ner” eller ”om vi förlorar uppdraget blir si och så många medarbetare arbetslösa” hörs allt oftare.

Anders Asplund, chefsjurist vid Upphandlingsmyndigheten, bekräftar att upphandlingar kan påverka lokala arbetsmarknader. En leverantör som efter en anbudstävlan vinner ett offentligt kontrakt kan få högre intäkter och behov att nyrekrytera.

På samma sätt riskerar den leverantör som förlorar det offentliga kontraktet att få lägre intäkter. Något som i slutändan kan leda till uppsägningar.

– Upphandlande myndigheter får inte ta hänsyn till exempelvis ”arbetslöshetshot” från leverantörer, fastslår han.

Regelverket innebär att det bästa anbudet ska antas utifrån de krav och tilldelningskriterier som den upphandlande myndigheten ställt upp. Det är bara dessa krav och kriterier som får beaktas.

– Några ovidkommande hänsyn får inte tas.

Om ovidkommande hänsyn tas innebär det inte bara att myndigheten kan bryta mot upphandlingsreglerna:

– Det riskerar också att innebära att den vara eller tjänst som anskaffas kan bli dyrare eller sämre än den annars hade blivit.

I de nya upphandlingslagarna finns skrivningar som möjliggör för upphandlande myndighet att utesluta en leverantör som otillbörligt har försökt att påverka den upphandlande myndighetens beslutsprocess.

Kan lagen användas på exempelvis den entreprenör som piskar upp opinion för att få ett färdtjänstuppdrag genom att hota med utebliven taxiservice i hela bygden? Anders Asplund tvivlar starkt på det:

– Den bestämmelsen handlar snarare om korruption i form av otillbörliga erbjudanden eller om hot eller trakasserier som påverkar den enskilde tjänstemannens handläggning av upphandlingsärendet.

Samtidigt understryker han att upphandlande myndigheter inte ska ge vika för denna typ av påtryckningar:

– Det får inte löna sig. Att konsekvent hålla fast vid en sund anbudstävlan ger rätt incitament åt leverantörer och innebär också att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *