Fredrik Linder
Fredrik Linder räknar med ”business as usual”. Foto: Hamilton Advokatbyrå.

Affärer som vanligt i väntan på nya lagar

Enstaka upphandlingar skjuts kanske på framtiden, men annars ”business as usual”. Fredrik Linder räknar inte med att upphandlingssektorn kommer att lamslås i väntan på ny upphandlingslagstiftning.

Kommentus metodhandboken

Ingen tvekan om att mellantiden, fram till det att nya upphandlingslagarna träder ikraft, innebär utmaningar för landets upphandlare som måste förhålla sig till EU-regler som kan ha direkt eller indirekt effekt. Affärer som vanligt eller en lamslagen upphandlingssektor?

Fredrik Linder, advo­kat och partner på Hamilton Advokatbyrå och som för Inköpsrådets räkning analyserat mellantiden, tror inte på lamslagningsprofetiorna:

– För min del tror jag på det hela taget på ”business as usual” med ungefär lika stort antal upphandlingar som hittills, säger han.

Varför tror du att antalet upphandlingar under perioden fram till årsskiftet inte kommer att påverkas i någon större utsträckning?

– Varu- och tjänsteförsörjningen till upphandlande myndigheter och enheter måste fungera utan avbrott. Dessutom är de bestämmelser som kan ha direkt eller indirekt effekt relativt få i förhållande till samtliga bestämmelser i de nya upphandlingsdirektiven.

Ingen som kommer att skjuta upp en upphandling i väntan på de nya reglerna?

– Vissa enstaka upphandlingar skjuts kanske på framtiden, men det blir nog väldigt marginellt.

Om du ska ge upphandlare ett enda, kort och praktiskt, råd för att tackla denna period av viss osäkerhet… Vad skulle det vara?

– Det givna rådet är att ta del av Upphandlingsmyndighetens rekommendationer, som kom i april, om hur mellantiden ska hanteras.

– De är inte heltäckande, men ger vissa tips om hur man ska agera som upphandlande myndighet tills den nya svenska lagstiftningen träder i kraft för att vara på säkra sidan att man inte bryter mot de nya EU-direktiven.

Upphandlingsmyndigheten har aviserat att redan publicerad information om de nya upphandlingsreglerna kommer att byggas på efterhand.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *