Konferens • 8 maj • Stockholm


rattigheter-och-möjligheter

Offentlig sektor är många gånger bättre som kund än sitt rykte. Som säljare och leverantör har du möjligheter och rättigheter som inte finns i affärer med privata företag. Men det gäller att känna till reglerna och metoderna. På konferensen Rättigheter och möjligheter i den offentliga affären den 8 maj har vi därför samlat de främsta experterna på den offentliga affären för att du ska  kunna få ta del av den kunskapen.

 

Bo Nordlin

 

Den 8 maj får du verktygen för att ta tillvara på de unika möjligheter som offentlig upphandling ger: full transparens och likabehandling, blir du felbehandlad kan du få din sak prövad i domstol och du kan få skadestånd för utebliven vinst. Möjligheterna och rättigheterna är ofta större i den offentliga affären än vid all annan försäljning.

Men spelreglerna är annorlunda i den offentliga affären – och har dessutom ändrats med den nya lagstiftningen. Det gäller att veta hur du ska ta tillvara dina möjligheter och dina rättigheter. Just den uppdaterade kunskapen får du under den här dagen!

Boka din plats till konferensen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 8 maj 2018
Plats: Berns, Stockholm
Tid: kl. 9.30-16.40 (med efterföljande mingel fram till ca kl. 18.00)

Pris: 3 900 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder er en mängdrabatt på 400 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första.

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Program för dagen

08.30 Registreringen öppnar
Enklare frukost serveras.
09.30 Välkomna. Konferensen startar
Dagens moderator, Bo Nordlin, hälsar välkommen och drar igång konferensen.
Bo Nordlin, grundare, Inköpsrådet
Bo Nordlin
Regeringens utredning: Enklare upphandlingsregler och reformerad överprövning
Anna Ulfsdotter Forssell leder regeringens utredning som ska föreslå förenklingar av upphandlingsreglerna och reformer kring överprövningar av upphandlingar, i syfte att minska antalet överprövningar. Ta del av utredningens arbete och lämna dina synpunkter direkt till utredaren.
Anna Ulfsdotter Forssell, regeringens särskilda utredare samt advokat Delphi
Anna Ulfsdotter
Möjligheterna med den offentliga affären
Att sälja till stat, kommun och landsting ger dig som säljer många extra fördelar och möjligheter, jämfört med försäljning till privata företag. Men spelreglerna är annorlunda och för att få ut maximalt av affärerna gäller det att ha rätt kunskap.
Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega
Stefan Holm
Så kan Upphandlingsmyndigheten hjälpa dig
I Upphandlingsmyndighetens uppdrag från regeringen ingår att underlätta för företag att delta i offentliga upphandlingar. Anna och Egil berättar hur du som leverantör kan få stöd och råd från Upphandlingsmyndigheten.
Anna Lönnerberg, strateg, och Egil Nylén, upphandlingsspecialist, vid Upphandlingsmyndigheten
Anna Lönnerberg
Egil Nylén
11.10 Kaffe
11.40 I huvudet på en upphandlare
Följ med in bakom kulisserna och få reda på hur det går till när Stockholms stad upphandlar.
Liselothe Engelgren, verksamhetschef Upphandling och inköp, Stockholms stad
Liselothe Engelgren
Förbättra upphandlingarna med dialog
Bra upphandlingar görs inte i ett vakuum, utan i dialog med marknaden. För dig som leverantör går det att påverka upphandlingen så att rätt krav och metoder används. Störst är möjligheterna genom att arbeta proaktivt långt innan upphandlingen annonseras, men det går också att påverka genom att ställa rätt frågor under anbudstiden. Här får du en genomgång av vad som är möjligt och inte möjligt i dialogen med upphandlarna.
Maria Öhman, strateg med inriktning innovation, och Mattias Ljungkvist, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Maria Öhman
Mattias Ljungkvist
12.40 Lunch
13.40 Direktupphandling: Så får du affärerna som inte annonseras
En stor del av inköpen från offentlig sektor görs via direktupphandling, som inte alltid annonseras. Så gör du för att hitta och vinna affärerna.
Dan Frödén, anbudsexpert, Tenders
Dan Frödén
Överprövningens när, var, hur
När ska du överpröva och när ska du låta bli? Så hanterar du överprövningsprocessen. En praktisk genomgång av möjligheterna och riskerna med att överpröva upphandlingar.
Viktoria Edelman, advokat, AG Advokat
Viktoria Edelman
Skadestånd – den bortglömda möjligheten
Har inte allt gått rätt till i den offentliga affären kan ditt företag få skadestånd motsvarande den förlorade vinsten. Det är en unik möjlighet med den offentliga affären som inte alla känner till.
Liselott Fröstad, advokat, AG Advokat
Liselott Fröstad
15.10 Kaffe
15.40 Så kan du ogiltigförklara konkurrentens avtal
Har din konkurrent fått affärer på fel grunder? Här är dina möjligheter att få konkurrentens avtal ogiltigförklarat.
Dan Frödén, anbudsexpert, Tenders
Dan Frödén
Frågestund: Ställ dina frågor till experterna, få svar direkt
Alla dina frågor ska få svar under dagen.
Liselott Fröstad, Dan Frödén, Anna Lönnerberg och Liselothe Engelgren
Frågedeltagare
16.40 AG Advokat bjuder in till mingel
Stanna gärna kvar för en stunds mingel med talare och deltagare. Vin, öl och alkoholfria alternativ samt tilltugg serveras.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före konferensens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan konferensens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person eller vara innestående till en av Inköpsrådets framtida konferenser (inom två år).

Avbokning, överlåtelse och byte av konferens måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse eller byte debiteras avgiften i samband med den först bokade konferensen.

Deltagaravgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på konferensen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se