Inger Ek
Inger Ek summerar fjolåret. Foto: Andreas Blomlöf.

Upphandlingsstöd för hundra miljoner

Upphandlingsmyndigheten kostade i fjol lite drygt 100 miljoner kronor. För pengarna får upphandlare och leverantörer ett brett stöd med frågeportalen som en särskilt uppskattad service.

Upphandlingsmyndighetens webbplats hade 1,5 miljoner sidvisningar under fjolåret. Av myndighetens årsredovisning för 2018 framgår också att frågeportalen har blivit en succé.

– Antalet sidvisningar i vår frågeportal dubblerades under året och översteg en kvarts miljon visningar, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Myndighetens tjänster efterfrågas allt mer. Medarbetarna, som efter en 15-procentig ökning under fjolåret var 84 till antalet den sista december, är bland annat flitiga föredragshållare:

– Förfrågningarna om att Upphandlingsmyndigheten ska delta i olika former av evenemang ökat med 59 procent jämfört med 2017, fortsätter Inger Ek.

Allt från bransch- och intresseorganisationer till statliga myndigheter, kommuner, landsting och enskilda leverantörer efterfrågar myndighetens deltagande. Fast begränsad kapacitet gör det omöjligt att tacka ja till alla förfrågningar.

Kostnaden för att driva Upphandlingsmyndigheten summerar sig till 102,3 miljoner kronor, en ökning från 81,8 miljoner kronor under 2017. De många rekryteringarna har inneburit att personalkostnaderna gått från 57 miljoner kronor år 2017 till fjolårets 66,7 miljoner kronor.

Årsredovisningen innehåller även mindre smickrande siffror. Svarstiden för frågeportalen har nästan fördubblats sedan år 2016, bland annat beroende på allt mer komplicerade frågeställningar. Samtidigt har det blivit lättare att komma fram på telefon med sina frågor.

Inköpsrådet har tidigare uppmärksammat myndighetens personalomsättning – och den är fortsatt hög. Omsättningssiffran är 34 procent, högt över genomsnittet för landets myndigheter som ligger på 12,6 procent.

Upphandlingsmyndigheten förklarar omsättningen på personal med sin relativa litenhet, vilket ger begränsade möjligheter till intern karriär, samt det faktum att medarbetarna är attraktiva på marknaden. Det faktum att myndigheten är rätt nystartad antas också spela in.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Upphandlingsstöd för hundra miljoner

  1. Kasta pärlor åt svin, med dessa pengar och den ”kompetens” så borde de ligga lite mer i framkant gällande bl a hållbarhetskraven (läs kriteriebiblioteket)…

  2. Jag kan bara instämma att det finns befogad kritik mot denna myndighet och konsekvenserna av att 55 av kompetenta medarbetare som sagt upp sig under 2916- 2018 pga inkompetenta chefer och rådande tysnadskultur skapad av generaldirektören börjar att märkas i mätbara siffror. I det här fallet längre tid att svara på inkommande frågor och bristfälliga kompetenser inom hållbarhetsfrågor. Det återstår att se vilka nyheter vi får om denna myndighet framöver.

  3. De här summorna och det saknas fortfarande konkreta verktyg för oss på myndigheter att kunna ställa sociala krav i upphandlingar…

    felprioritering?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *