Upphandlingsmyndigheten
Regeringen skickar brev till Svetsarvägen. Foto: Mostphotos.

Upphandlingsmyndighetens nya kurs

Främja cirkulär ekonomi och föreslå upphandlingsinsatser som ger tydlig klimatnytta. Det är några av de uppgifter som regeringen vill att Upphandlingsmyndigheten ska prioritera under det kommande året.

Cirkulär ekonomi, nationella miljömål och globala hållbarhetsmål står under det kommande året i fokus för Upphandlingsmyndigheten. Det framgår av regeringens regleringsbrev för myndigheten.

Till de prioriterade uppdragen hör att öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan användas som verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi samt uppnå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmål som är kopplade till Agenda 2030.

Uppdraget omfattar att exempelvis ge vägledning om affärsmodeller och att utveckla relevanta hållbarhetskrav samt metoder för leverantörsdialog och främjande av innovationer.

Myndigheten ska se över hur strategisk upphandling kan främja en cirkulär ekonomi genom hela inköpsprocessen. En viktig del i arbetet är att analysera hur återanvändningsgraden kan öka.

Förslag till åtgärder för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå klimatmål, och för att de upphandlingsinsatser som ger störst klimatnytta för pengarna ska kunna prioriteras, ska lämnas.

Upphandlingsmyndighetens budget för 2020 ligger på 94,4 miljoner kronor, vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *