Upphandlingsmyndigheten får mindre

Regeringen sänker anslaget till Upphandlingsmyndigheten med 2,5 miljoner kronor. Bedömningen är att myndigheten under året inte kommer att använda alla tilldelade pengar.


Upphandlingsmyndigheten tvingades i fjol att betala tillbaka cirka 13 miljoner kronor till statskassan. Myndigheten kunde, främst på grund av att organisationen inte hunnit bli fullt bemannad, göra av med hela sitt anslag.

För budgetåret 2018 finns det ett ramanslag på 94 miljoner kronor för Upphandlingsmyndigheten. Fast regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att 2,5 miljoner kronor av den summan ska dras tillbaka.

Pengarna ska istället gå till Lotteriinspektionen som kommer att få behöva större resurser på grund av den väntade omregleringen av spelmarknaden. Regeringen vill därför tillföra sammanlagt 19 miljoner kronor.

Minskningen av Upphandlingsmyndighetens anslag bedöms inte innebära några verksamhetsmässiga begränsningar. I budgeten slås det fast att genomförandet av flertalet av Upphandlingsmyndighetens uppdrag är i ett uppstartsskede.

Regeringen tror därför inte att myndigheten fullt ut kommer att utnyttja sina tilldelade medel under 2018.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 reaktioner på ”Upphandlingsmyndigheten får mindre

  1. Upphandlingsmyndigheten har inte klarat av att leverera pga svagt ledarskap och fel person som har fått den viktigaste rollen som generaldirektör.

    Många inkompetenta personer , de flesta från försvaret, har anställs av sina kompisar, chefer som generaldirektören anställde under 2016- 2017.

    Många kompetenta medarbetare har sagt upp sig i protest och flera kommer att sluta. Generaldirektören har lockat några personer att inte lämna myndigheten genom att muta dem med lönehöjning på flera tusen kronor, en oskälig lönehöjning på redan höga löner med 50000- 60000 för att inte behöva visa negativa siffror på personalomsättningen som har varit i fokus senaste tiden. Många medarbetare har inga arbetsuppgifter och sitter hemma ( det är aktivitetsbaserat kontor och man får jobba hemifrån) med höga löner som betalas med skattepengar. Mer än 20 miljoner skulle kunna dras tillbaka för 2018 och användas inom skolan och vård och omsorg. Den bästa lösningen är att hela ledningen ska bytas ut, en ny generaldirektör och nya chefer, ingen från försvarsmakten. Alla från försvaret går tillbaka till sin arbetsgivare och gör nytta nu när Sverige behöver sina soldater mer än någonsin. Upphandlingsmyndigheten behöver inga soldater som ska kämpa mot upphandlare och leverantörer och mot kompetent personal som försöker att ha god förvaltningskultur.

  2. Jag känner flera personer som jobbar och som har jobbat på UHM. Flera tidigare kollegor finns där sedan andra myndigheter styckades upp och flyttade in under UHM-paraplyet. . Jag har fått höra mycket om frånvarande chefer som inte kan eller är ointresserade av verksamheten och som i princip gör sig själva övertaliga genom att delegera chefsgöra till sina medarbetare och sen sitta hemma. Men detta är inget nytt, utan det har funnits liknande problem på myndigheten från dag ett. Nuvarande GD har inte haft det enkelt. Men det är nästan en bedrift i sig att UHM aldrig lyckas komma tillrätta med sina ledarskapsproblem. Av någon outgrundlig anledning lyckas myndigheten dessutom flyga under RK:s och nuvarande regerings radar, som annars är ganska duktiga på att rycka folk i örat. Jag gissar på räfs och rättarting efter valet i höst.

  3. Hur länge ska cheferna ljuga om statistik gällande personalomsättningen på UHM. Att kommunikationschefen har mage att säga, 2017- 12- 27 ” I år har rörligheten varit något mindre än i fjol. Omsättningen på medarbetare väntas för 2017 hamna på 16 procent”, då hon hade alla siffror för hela året den 27 december och ljuger journalisten rakt upp i ansiktet. Personalomsättningen är ca 30% vilket det kommenterades av en medarbetare redan då. Hon hade hoppats att hon skulle kunna sopa problemet under mattan igen och ingen skulle bryta mot tysnadskulturen hon har på sin enhet där många har sagt upp sig och några sparkades under sin provanställning för att de inte accepterade hennes inkompetenta ledarskap. Sanningen kommer alltid fram ska du veta och det kommer en dag då du ska stå till svars.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *