UHM: ”Vi kan bara beklaga”

Upphandlingsmyndigheten kommenterar Inköpsrådets granskning av myndighetens helpdesk.


Inköpsrådet har bett Upphandlingsmyndigheten att kommentera resultatet av undersökningen. Myndighetens chefsjurist Anders Asplund svarar:

Upphandlingsmyndighetens strävan är att, i syfte att hinna svara på så många förfrågningar som möjligt inom en rimlig svarstid, hålla oss kortfattade men naturligtvis korrekta. I de två fall som tas upp i artikeln kan vi i det första fallet hålla med om att svaret borde ha framhållit konsekvenserna av 10-dagarsfristen och inte bara en hänvisning till överklagandehänvisningen där informationen om fristen fanns. I det andra fallet kan vi konstatera att svaret borde ha kompletterats med de ytterligare domstolsavgöranden som har bäring på den aktuella frågan, vi kan bara beklaga att detta inte gjordes.

Som vi framhåller på vår webbplats, har myndighetens helpdesk till uppgift att ge generell vägledning på en övergripande nivå och gör inga bedömningar i enskilda ärenden. Vår ambition är att med god kvalitet kunna besvara så många frågor som möjligt. Myndigheten varken kan eller bör avsätta samma resurser för att göra rättsutredningar för att besvara enskilda förfrågningar som till exempel en advokatbyrå. Det ingår inte i myndighetens uppdrag.

Sedan myndigheten startade i höstas har det skett en påtaglig ökning av antalet helpdesk-frågor. Myndighetens uppbyggnadsarbete pågår och där ingår utveckling av help-deskfunktionen. Vi ser bland annat över tekniska telefonilösningar men även inrättande av publika kunskapsdatabaser. Myndighetens ambition är att det ska ge resultat under hösten.

Upphandlingsmyndighetens målsättning är att en frågeställare ska kunna få återkoppling på sin fråga inom två arbetsdagar. Det är glädjande för oss att så många fått svar snabbare än så i Inköpsrådets undersökning. Men vi vill inte att någon ska behöva stå i lång telefonkö. Därför ser vi för närvarande över tekniken och telefonisystemet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *