Helena Lindberg
Helena Lindberg ser risker med AI. Foto: Frida Ström.

Teknik som hjälper och inte stjälper

Artificiell intelligens och automatiserat beslutsfattande i bland annat upphandlingsprocesser har en självklar lockelse. Fast även om ökad produktivitet hör till fördelarna finns det också nackdelar.

Intresset för artificiell intelligens och automatiserat beslutsfattande ökar inom stat, regioner och kommuner. Vid årets Upphandlingsdagar, som arrangeras på Kistamässan den 4 och 5 februari, läggs exempelvis fokus på hur ny teknik kan användas för att effektivisera upphandlingsprocesser.

Tendium, ett forskningsbolag som använder artificiell intelligens för att effektivisera den offentliga marknaden, står för flera seminarier. Primona och Reuse som kommer att visa hur formuleringar och krav i upphandlingsdokument kan analyseras mer effektivt.

– Potentiellt otydliga eller motstridiga krav kan på automatisk väg upptäckas för att korrigeras innan upphandlingen annonseras, säger Primonas Ragnar Lindholm, vars seminarium går under rubriken AI för bättre upphandlingskrav.

Genom att på olika sätt hjälpa handläggare och beslutsfattare är det möjligt att vässa produktiviteten och sänka kostnaderna. Automatisering kan ske i olika utsträckning – och det finns såklart också risker.

I och med att eventuella fel får konsekvenser har Riksrevisionen inlett en granskning av automatiserat beslutsfattandet inom statlig förvaltning. Bedömningen är att det idag saknas samlad kunskap om vilka myndigheter som använder denna typ av beslutsmetoder och i vilken omfattning det görs.

Enligt riksrevisor Helena Lindberg är det mycket positivt att myndigheterna utnyttjar digitaliseringens möjligheter:

– Men det bör inte ske på ett sätt som gör att rättssäkerheten eftersätts, betonar hon.

Det övergripande syftet med granskningen är att utreda om det automatiserade beslutsfattandet inom statsförvaltningen är effektivt och rättssäkert. Rapporten väntas bli klar i oktober månad.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *