Elżbieta Bieńkowska
Elżbieta Bieńkowska i Bryssel. Foto: Etienne Ansotte.

Nya formulär: ingen liten struntsak

EU-kommissionen uppdaterar standardformulären för offentlig upphandling. Kommissionär Elżbieta Bieńkowska ser fördelar som större insyn och förbättrat underlag för statistik.

Europeiska kommissionen har under en tid arbetat med nästa generations standardformulär för direktivstyrda upphandlingar. Nu är det klart och nya regler har antagits för e-forms.

Formulärens utformning bestämmer hur EU-länderna publicerar uppgifter om sina upphandlingar. Målsättningen med denna större uppdatering är att göra det enklare för företagen att hitta upphandlingar och ge allmänheten större insyn.

Dessutom är förhoppningen att det ska bli lättare för myndigheterna att fatta datoriserade inköpsbeslut.

Kommissionär Elżbieta Bieńkowska ansvarar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag i kommissionen Juncker. Hon beskriver en milstolpe i den digitala omvandlingen av offentlig upphandling:

– Jag välkomnar denna stora uppgradering som kommer att göra offentlig upphandling mer attraktiv för företag och låta medborgarna se hur deras skattebetalares pengar används.

Förändringarna ska bland annat underlätta uppföljning av samhälleliga mål för den offentliga upphandlingen. Nya fält kommer att behöva fyllas i för att exempelvis visa om upphandlingen syftar till att minska miljöpåverkan eller uppfylla sociala mål.

– Dessa nya regler kommer att hjälpa gröna, sociala och innovativa företag att få bättre tillgång till offentliga kontrakt, säger Elżbieta Bieńkowska.

I arbetet med formulären har förenklad användning varit ett delmål. Förbättrad tillgång till uppgifter som behövs som underlag för statistik har också haft hög prioritet. Bättre statistik ska göra det möjligt för medlemsstaterna att förbättra styrningen och uppföljningen av den offentliga upphandlingen.

Standardformulären styr utformningen av och innehållet i annonser och efterannonser i TED (Tenders Electronic Daily). För att ge tillräckligt med tid för anpassning av alla IT-system har det offentliga fram till oktober 2023 på sig för att införa de nya formulären.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Nya formulär: ingen liten struntsak

  1. Vi får hoppas att även en reviderad ESPD med samma filosofi arbetas fram snart.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *