Nu tar Konkurrensverket ställning

Det saknas inte upphandlingssituationer där rättsläget är oklart och/eller omdiskuterat. Med sina ställningstaganden hoppas Konkurrensverket kunna hjälpa upphandlare och leverantörer till mer kunskap.


Statliga myndigheter är inte skyldiga att tillämpa upphandlingslagstiftningen vid anskaffningar av varor eller tjänster från varandra. Enligt ett färskt ställningstagande från Konkurrensverket omfattas sådana överenskommelser inte av upphandlingslagstiftningen.

Frågan om upphandling när statliga enheter anlitar varandra är bland annat aktuell i samband med inrättandet av myndighetsgemensamma servicekontor runt om i landet.

Detta ställningstagande är det första av flera. Konkurrensverket lovar att årligen publicera fler.

Syftet med denna nya form av vägledning är att klargöra hur man från tillsynsmyndighetens sida ser på rättsläget i frågor som är oklara eller där det har uppstått diskussion om tolkningarna. Åsikten är att klargöranden behövs när lagregler och rättspraxis inte ger tillräckligt tydlig vägledning för hur en fråga ska bedömas.

Det betonas att ställningstagandena är generella till utformningen. De riktar sig alltså inte mot någon enskild upphandlande myndighet eller enhet. De behandlar heller inte någon enskild upphandling.

Bedömningarna, som publiceras på webben, utgår från rådande rättsläge. Verket följer arbetet i svenska domstolar och i EU-domstolen. Skulle rättsläget förändras kommer ställningstagandena att justeras och uppdateras.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *