Helena Lindberg
Helena Lindberg undersöker förtroendeskadliga inköp. Foto Frida Ström.

Granskar köp från anställdas företag

Att köpa varor och tjänster från företag som har nära koppling till upphandlande myndighets personal är en svår balansgång som lätt kan orsaka förtroendeskada. Nu ska Riksrevisionen granska i vilken utsträckning detta förekommer.

Easyfairs period 1

Även om Sverige ofta lyfts fram som ett av världens minst korrupta länder saknas inte exempel på upphandlingar som haft tvivelaktiga och även brottsliga inslag. Korruption begränsar sig inte till enbart mutor och bestickning, utan kan exempelvis lika gärna om att företag där myndighetsanställda har intressen gynnas vid upphandlingar.

Riksrevisionen sätter nu sökarljuset på denna form av egennyttig hantering av allmänna medel. En granskning av i vilken utsträckning inköp från anställdas och anställdas anhörigas företag förekommer – och hur myndigheternas arbete med att förhindra förtroendeskadliga inköp ser ut – är på gång.

Riksrevisor Helena Lindberg säger att granskningens grundfråga är om myndigheternas interna kontroll mot förtroendeskadliga inköp är tillräcklig:

– När anställda och deras anhöriga har intressen i företag på marknader där myndigheter handlar varor och tjänster är det helt centralt att myndigheten inte kan misstänkas för att ge sådana företag osakliga fördelar.

I en undersökning som Statskontoret tidigare gjort framkommer att inköp är det område där korruptionsmisstankar oftast väcks hos myndigheterna själva. Det vanligaste problem som identifieras handlar om jäv och bisysslor.

De fem myndigheter som kommer att ingå i granskningen är Arbetsförmedlingen, Polisen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket. Även regeringens styrning på området kan komma att skärskådas.


Praxisdagen

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *