INKÖPSRÅDET GRANSKAR

Felaktiga svar från Upphandlingsmyndigheten

Inköpsrådet granskar Upphandlingsmyndighetens helpdesk, som ska hjälpa leverantörer och upphandlare. Svaren går inte att lita på. I två av fallen ger myndigheten felaktiga svar till direkt skada för den som hade ställt frågan.

De flesta av svaren som Upphandlingsmyndighetens helpdesk ger är mycket bra. Av 31 ställda frågor får fler än hälften (17) svar som vi ger högsta eller näst högsta betyg.

Det är utförliga svar som behandlar frågan ur olika aspekter, ofta är svaren kompletterade med domar antingen direkt i mejlsvaret eller vid telefonsamtal så erbjuder sig handläggaren att mejla domarna. Det är utmärkt: konkret, tydlig och lättförståelig hjälp och troligen precis vad dem som ställer frågan vill höra.

10 av de 31 frågorna får betyget 3 på femgradig skala. Svaren är godkända, men inte speciellt fylliga. Det kan också saknas information som hade varit till nytta för den som har ställt frågan.

I vissa fall är svaren svajiga. Vi ställer till exempel den högaktuella frågan hur vi ska ställa krav på lönevillkor minst i nivå med kollektivavtal när vi vill upphandla städning. Det är en fråga helpdesken borde vara förberedd på och kunna ge ett tydligt svar på. Svaret via telefon är mångordigt, otydligt och osäkert. Vi får en känsla av att handläggaren söker runt på den egna webben under telefonsamtalet. Bland ordmassan från tjänstemannen går det dock att filtrera fram den information som behövs och betyget blir ändå en trea.

Två av svaren får betyg 2. Svaren är inte felaktiga, men saknar väsentlig information som hade behövt vara med.

Hade granskningen varit slut här hade vi gett Upphandlingsmyndigheten ett gott sammantaget betyg. Det hade funnits några skönhetsfläckar och en del svar var lite väl ohjälpsamma. Men totalt sett mycket bra.

Men på två frågor gör Upphandlingsmyndigheten något som inte får förekomma. Myndighetens heldpdesk ger felaktiga svar.

Svaren från myndigheten är ofta korrekta, utförliga och bra, men ibland helt felaktiga. Problemet är att den som mejlar eller ringer om råd naturligtvis inte kan bedöma när Upphandlingsmyndigheten kör i diket. Den ojämna kvaliteten gör att det inte går att lita på svaren som Upphandlingsmyndighetens helpdesk ger.

I undersökningen visar det sig att kvaliteten på svaren är högre via telefon än via mejl. De båda felaktiga  svaren har båda getts via mejl. Tyvärr visar vår tidigare granskning på sämre service vid kontakt via telefon.

Här kan du ta del av de felaktiga svaren från myndigheten , tillsammans med kommentarer från Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg advokater.

Här är kommentaren från Upphandlingsmyndigheten.

Så har granskningen gått till
I Inköpsrådets granskning av Upphandlingsmyndighetens helpdesk har vi ställt totalt 31 frågor, 16 via mejl och 15 via telefon.  Frågorna var av varierande svårighetsgrad och ungefär häften var ställda från upphandlares respektive leverantörers perspektiv.

Vi har även bedömt svarstid och service. Det resultatet presenteras i en separat artikel: Så sköter UHM sitt uppdrag.

Frågorna har formulerats av Johan Stern och Björn Bergström från Ramberg Advokater. De har också stått för granskningen och betygsättningen av svaren. Frågorna via mejl har ställts med hjälp av upphandlare och leverantörer runt om i landet (stort tack till er alla). Medan frågorna via telefon har ställts av Inköpsrådets redaktion, dock utan att berätta att Inköpsrådet ligger bakom.

Bo Nordlin

Om Bo Nordlin

Grundare och chefredaktör för Inköpsrådet. Bo Nordlin har även grundat Upphandling24 och varit dess chefredaktör fram till september 2015.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

7 thoughts on “Felaktiga svar från Upphandlingsmyndigheten

 1. jag är inte förvånad! De skulle ringa tillbaka till mig men återkom aldrig när jag sen tar kontakt kan de inte svara på frågan om miljökrav de själva rekommenderar att följa.

 2. Fler personer verkar ha problem med att läsa Upphandlingsmyndighetens kommentar. Vi felsöker. Jag lägger in texten här också.

  Inköpsrådet har bett Upphandlingsmyndigheten att kommentera resultatet av undersökningen. Myndighetens chefsjurist Anders Asplund svarar:

  Upphandlingsmyndighetens strävan är att, i syfte att hinna svara på så många förfrågningar som möjligt inom en rimlig svarstid, hålla oss kortfattade men naturligtvis korrekta. I de två fall som tas upp i artikeln kan vi i det första fallet hålla med om att svaret borde ha framhållit konsekvenserna av 10-dagarsfristen och inte bara en hänvisning till överklagandehänvisningen där informationen om fristen fanns. I det andra fallet kan vi konstatera att svaret borde ha kompletterats med de ytterligare domstolsavgöranden som har bäring på den aktuella frågan, vi kan bara beklaga att detta inte gjordes.

  Som vi framhåller på vår webbplats, har myndighetens helpdesk till uppgift att ge generell vägledning på en övergripande nivå och gör inga bedömningar i enskilda ärenden. Vår ambition är att med god kvalitet kunna besvara så många frågor som möjligt. Myndigheten varken kan eller bör avsätta samma resurser för att göra rättsutredningar för att besvara enskilda förfrågningar som till exempel en advokatbyrå. Det ingår inte i myndighetens uppdrag.

  Sedan myndigheten startade i höstas har det skett en påtaglig ökning av antalet helpdesk-frågor. Myndighetens uppbyggnadsarbete pågår och där ingår utveckling av help-deskfunktionen. Vi ser bland annat över tekniska telefonilösningar men även inrättande av publika kunskapsdatabaser. Myndighetens ambition är att det ska ge resultat under hösten.

  Upphandlingsmyndighetens målsättning är att en frågeställare ska kunna få återkoppling på sin fråga inom två arbetsdagar. Det är glädjande för oss att så många fått svar snabbare än så i Inköpsrådets undersökning. Men vi vill inte att någon ska behöva stå i lång telefonkö. Därför ser vi för närvarande över tekniken och telefonisystemet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *