Dags att vässa upphandlingsstatistiken

Svensk officiell upphandlingsstatistik kunde definitivt vara bättre. Tillsammans med sju myndigheter håller Upphandlingsmyndigheten nu på att ta reda på hur vi ska få bättre grepp om de sanna inköpsvärdena.

I våras gav regeringen Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att undersöka hur statistiken på upphandlingsområdet kan vässas. Syftet är att identifiera de inköpsvärden som både är lämpliga och möjliga att samla in för att på så sätt förbättra kunskaperna om den offentliga affären.

Andreas Larsson, analytiker på Upphandlingsmyndighetens strategienhet, ansvarar för genomförandet att regeringsuppdraget. Han konstaterar att den offentliga upphandlingen är en stor och betydande del av den svenska ekonomin:

– Utan tillförlitlig och tillgänglig statistik är det svårt att fatta strategiska beslut som utvecklar den offentliga affären.

Den spretande statistik som idag finns om offentliga upphandlingar baseras i stor utsträckning på uppgifter som upphandlande myndigheter och enheter lämnar vid annonsering. Undantaget är exempelvis DS Insikts spendanalys som bygger på faktiska utbetalningar från statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner.

Inom ramen för regeringsuppdraget ska Upphandlingsmyndigheten undersöka vilka uppgifter om inköpsvärden som behövs för att möta behovet av statistik, analyser och beslutsunderlag. Förslag ska också lämnas på hur uppgifterna kan samlas in med hänsyn till upphandlande myndighets och enheters förutsättningar när det kommer till resurser, digital mognad och inköpsvolymer.

Sju myndigheter medverkar i studien; Swedavia, Trafikverket, Lidingö stad, Luleå kommun, Söderhamns kommun, Landstinget i Sörmland och bostadsbolaget Stångåstaden.

– Under hösten kommer vi att kartlägga deras förutsättningar att lämna uppgifter om inköpsvärden. Vi kommer att undersöka vilka uppgifter som är tillgängliga hos respektive myndighet och vi kommer att bedöma användbarheten av uppgifterna för statistikändamålet, berättar Andreas Larsson.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 28 februari 2019.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *