Anders Asplund
Bjuder på råd om vad som får ändras. Foto: CA Studio.

Så får du ändra i upphandlade avtal

Den från årsskiftet nya lagstiftningen innehåller regler för vilka ändringar som får göras i redan upphandlande avtal. Här är Upphandlingsmyndighetens praktiska tips.


Den nya upphandlingslagstiftningen reglerar vilka ändringar av upphandlade avtal som upphandlande myndigheter och enheter får göra utan att på nytt konkurrensutsätta avtalet. Eftersom det har tidigare inte har funnits några sådana lagregler har vägledning hämtats från bland annat domar i EU-domstolen.

Anders Asplund är chefsjurist på Upphandlingsmyndigheten. Han menar att de nya reglerna om ändringar i upphandlande avtal hör till de viktigaste nyheterna i de nya upphandlingslagarna:

– Reglerna har stor praktisk och ekonomisk betydelse, säger han.

I en färsk rapport, som arbetats fram på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten, kastas ljus över de nya reglerna. Bakom Ändringar av kontrakt och ramavtal – möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen står advokaterna Carl Bokwall och Lina Håkansson Kjellén på Bokwall Rislund Advokatbyrå.

I vägledningen redogörs för innebörden och omfattningen av de nya reglerna, bland annat genom olika exempel på ändringar som kan anses vara tillåtna. Det saknas inte heller tips på vad upphandlande myndigheter och enheter kan behöva tänka på vid tillämpning av de nya reglerna.

Enligt Anders Asplund bör reglerna beaktas redan vid planeringen av en upphandling.

– Exempelvis kan tydliga ändrings- eller optionsklausuler i upphandlingsunderlaget ge en möjlighet att anpassa avtalet till de förändringar som kan behöva ske över tid.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 reaktioner på ”Så får du ändra i upphandlade avtal

  1. Ber om ursäkt för det, nu är felet åtgärdat och länken ska fungera.
    Bo Nordlin, Inköpsrådet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *