Rikard Jermsten
Rikard Jermsten kräver Södertälje kommun på böter. Foto: Andreas Eklund.

Underskattad koncession till domstol

Konkurrensverket går till domstol för att för första gången testa lagen om upphandling av koncessioner. Södertälje kommun anklagas för att ha grovt underskattat koncessionens faktiska värde.


Södertälje kommun hedrade inte lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner när avtal slöts om driften av gästhamnen. Konkurrensverket anser att affären inte annonserades – att informationen lades ut på kommunens webbplats bedöms inte tillräckligt – och därmed handlar det om en otillåten direktupphandling.

– På motsvarande sätt som inköp av andra varor och tjänster ska annonseras och konkurrensutsättas, så ska även koncessioner annonseras innan avtal skrivs, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

När lagen om upphandling av koncessioner prövas för första gången i domstol krävs Södertälje kommun på 875 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

Knäckfrågan är koncessionens värde. Kommunen beräknar det till 750 000 kronor per år, vilket är anledningen till att affären inte annonserades. Med de två optionsåren inräknade är avtalet med Ekerö Rederi därmed värt cirka 2,2 miljoner kronor.

Fast Konkurrensverket anser inte att det så kallade avkastningsvärdet speglar koncessionens sanna värde. Dessutom är inte all verksamhet i hamnen medräknad.

Lagen säger att värdet ska baseras på den sammanlagda omsättningen under avtalets löptid. Baserat på omsättningen under de senaste fyra åren beräknar övervakande myndighet koncessionens totala värde till 10,9 miljoner kronor.

– Domstolens tolkning av bestämmelserna om värdering av koncessionskontrakt kan ge viktig vägledning för andra likartade upphandlingar, säger Rikard Jermsten.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *