Okej att krångla till jobbet

Skatteverket lämnar sedan i våras inte lika frikostigt ut information om fysiska och juridiska personers skattekonton. Kammarrätten har enligt en färsk dom inget att invända mot den skärpningen.

Tidigare har Skatteverket på begäran lämnat ut historiska och aktuella uppgifter om fysiska och juridiska personers skattekonton. I våras ändrade verket sin syn på sekretessen kring denna typ av uppgifter.

För att värna integritet för personliga och ekonomiska förhållanden lämnas inte längre uppgifter såsom saldo samt in- och utbetalningar. Den förändrade bedömningen av vilka uppgifter som kan lämnas ut från skattekonto drabbar exempelvis upphandlare.

Kammarrätten ger i en färsk dom som rör rätt att ta del av allmän handling Skatteverket rätt. Den som ifrågasatt sekretessen anför bland annat att saldobeloppet på ett skattekonto inte vittnar om de värden som lagts till grund för beskattningen. Inte heller framgår med vilket belopp som skatten har bestämts. Därmed borde dessa uppgifter inte omfattas av skattesekretess.

Verkets ställningstagande strider enligt domen inte mot lagen, vilket innebär att de begärda uppgifterna inte ska lämnas ut. Kammarrätten anser att de aktuella uppgifterna på skattekontona omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (27 kap. 1 § första stycket och 27 kap. 1 § andra stycket).

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *