JO kritiserar alltför dyr anbudskopia

Justitieombudsmannen kritiserar Kungälvs kommun. Att ta betalt för att lämna ut offentliga handlingar i pdf-format som om det vore papperskopior bedöms vara fel.

Kommentus metodhandboken

Möjligheten för leverantörer att begära ut anbudskopior och andra offentliga handlingar hör till upphandlingens hörnstenar. Ett färskt beslut från Justitieombudsmannen ger vägledning kring hur taxesättningen för dessa tjänster ska utformas.

JO kritiserar Kungälvs kommun för att ha tagit betalt för att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form. När kommunen lämnade ut handlingar i form av pdf-filer debiterades som om det hade varit papperskopior som kopierats.

Mot detta invände den som hade efterfrågat materialet. Avgiftsärendet hamnade i förvaltningsrätten som kom fram till att endast kommunmedlemmar kan överklaga. Varken Kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen medgav prövningstillstånd.

Efter en anmälan beslutade Justitieombudsmannen att utreda saken.

Justitieombudsmannen slår fast att det utöver självkostnadsprincipen inte finns några särskilda bestämmelser som reglerar vilka avgifter en kommun får ta ut för att lämna ut allmänna handlingar. Kommunen betonar för sin del att avgifterna inte strider mot denna princip.

Utredningen ger också vid handen att det är tillåtet att ta betalt för arbetet med att lämna ut handlingar i elektronisk form.

I Kungälv regleras avgiften av ett mer än tio gammalt kommunfullmäktigebeslut. I taxan görs det inte skillnad på om man måste kopiera pappersdokument eller kan skicka en pdf-fil.

JO har i Kungälvs kommuns aningen antikverade avgiftsförordning inte hittat uppgifter om avgift för kopior i elektronisk form. Därmed görs bedömningen att det inte funnits rättsligt stöd för att ta ut en avgift.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *