Tvingas göra om efter stora ändringar

Region Uppsala får backning från förvaltningsrätten i upphandlingen av lokal- och skolbusstrafik. Alltför stora ändringar gjordes under förhandlingarna.

Förvaltningsrätten kräver i två domar att Region Uppsala ska göra om sin upphandling av lokal- och skolbusstrafik som vanns av Bergkvarabuss. Bedömningen är att de ändringar som skedde under upphandlingsprocessen är väsentliga och står i strid med principerna om likabehandling och transparens.

Susanna Pohl Söderman, rådman vid Förvaltningsrätten i Uppsala, förklarar varför det måste göras omtag i upphandlingen:

– Ändringarna har påverkat potentiella anbudsgivares förutsättningar att lämna anbud liksom anbudsgivares prissättning och sökandena har därigenom riskerat att lida skada respektive lidit skada.

Upphandlingen genomfördes i form av förhandlat förfarande med föregående annonsering. I förhandlingarna kom villkoren kring åldern på de fordon som får användas i uppdraget att förändras.

Ursprungsvillkoret var en bussflotta med genomsnittlig ålder på maximalt sex år. Äldsta bussen fick vara som mest tolv år gammal. Detta mildrades till åtta respektive 13 år.

Enligt Sandarna Transporter och Sambus, två av sammanlagt tre anbudsgivare, var ändringarna av villkoren väsentliga och i strid med gällande regler. Något förbehåll i upphandlingsdokumenten om att fordonens ålder skulle kunna komma att bli en förhandlingsfråga saknas.

Region Uppsala menar för sin del att det var fråga om tillåtna ändringar och att upphandlingen skett i enlighet med gällande regler. Regionen anser att de krav som ändrats inte är obligatoriska krav utan ”tekniska kontraktsvillkor”.

Om det håller domstolen inte med, utan slår fast att det handlar om väsentliga ändringar som påverkat anbudsgivarnas prissättning.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *