Ardalan Shekarabi
Flyttar Peppol till ny myndighet. Foto: Anders Löwdin.

Förlorar både ramavtal och e-handel

Under 2018 flyttas flera upphandlingsrelaterade uppgifter från Ekonomistyrningsverket. Statens inköpscentral tar ramavtalen medan e-handelsfrågorna kommer att hamna på den nya digitaliseringsmyndigheten.

Efter årsskiftet axlar Ekonomistyrningsverket inte längre ansvaret för att upphandla och förvalta de statliga ramavtalen för administrativa system. Uppgiften flyttas den 1 januari 2018 till Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

Berörda ramavtalsområden är system för ekonomi, personal och beslutsstöd. Avtalen för tjänsteområdena skanning, operatör och e-handel flyttas också. Liksom avtalet för oberoende konsulter med kunskaper inom dessa områden.

Upphandlingen av upphandlingsverktyg är överprövad. Den ligger därför kvar på Ekonomistyrningsverket fram till dess att ramavtal kan tecknas.

Övergången bedöms inte innebära några större förändringar, varken för berörda myndigheter eller leverantörer.

Den 1 september 2018 avlövas Ekonomistyrningsverket på ytterligare arbetsuppgifter. Från och med detta datum tar den nya digitaliseringsmyndigheten, som regeringen beslutat att inrätta, över uppgifter som att främja statens arbete med e-handel.

Myndigheten ska arbeta med att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. För den uppgiften behövs ungefär 50-60 anställda de första åren.

– Att placera den nya myndigheten i Sundsvall är en del i vårt arbete med att öka den statliga närvaron i hela landet, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

På digitaliseringsmyndigheten faller exempelvis Sverigeansvaret för Peppol.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *