Krisberedskap
Krisberedskap kostar. Foto: Thomas Henrikson.

Allt om krisberedskap vid upphandling

Samhällsviktiga verksamheter måste ha förmåga att motstå och hantera störningar. En nypublicerad vägledning innehåller goda råd kring hur behov av krisberedskap hanteras i upphandlingsperspektiv.


Samhällsviktig verksamhet som bedrivs i offentlig regi är i hög grad beroende av externa leverantörer av varor och tjänster. Kommuner, regioner och landsting behöver därför beakta behovet av krisberedskap i sina upphandlingar.

I en ny vägledning, Upphandling till samhällsviktig verksamhet, ger MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) stöd vid denna typ av upphandlingar.

– En framgångsfaktor är samverkan mellan olika funktioner inom organisationen som kan bidra med sina perspektiv, till exempel verksamhet, inköp och krisberedskap, säger Omar Harrami, som ansvarat för vägledningen.

I det 70-sidiga dokumentet påpekas bland annat att krisberedskap, till exempel genom jour, är kostnadsdrivande. Kort leveranstid beskrivs som ett riskmoment, liksom underleverantörer i flera led.

Till råden hör att resurssätta inköpsprojekt ordentligt. Det noteras särskilt att uppföljning kräver tid och resurser, varför det gäller att säkerställa resurser för uppföljningen redan innan upphandlingen. Ett tidigt avgörande om huruvida en upphandling kan komma att kräva att krisberedskap ska beaktas underlättar också.

Vägledningen, som avslutas med praktiska exempel på hur tre aktörer löst dessa frågor, vänder sig till en bred målgrupp. Hit hör medarbetare och chefer i kommuner och landsting samt kommunala och landstingsägda organisationer som arbetar med samhällsviktiga verksamheter, upphandling eller krisberedskap.

Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting har medverkat i arbetet med att ta fram materialet.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *